Past Performance: ‘Een breed gedragen beoordelingssystematiek’ 27 nov 2019

  past performanceEén van de enthousiaste gebruikers van Past Performance is Sjoeke van der Veen. CROW legde Sjoeke een aantal vragen voor over zijn ervaringen met deze systematiek.
   
  Wie ben je en voor welke organisatie ben je werkzaam?
  Mijn naam is Sjoeke van der Veer en ik ben werkzaam bij de Gemeente Smallingerland.

  Op welke beleidsterreinen ben je actief?
  Ik ben senior medewerker op het gebied van de civieltechnische inrichting van de openbare ruimte.

  Waarom heb je een abonnement Past Performance afgesloten en hoe is het traject naar de keuze voor lidmaatschap verlopen?
  We maakten voorheen gebruik van een eigen beoordelingssysteem, maar dat geeft altijd discussie met de opdrachtnemer, als de beoordeling niet goed uitvalt. Temeer omdat dit gebruikt wordt om de ranking van de groslijsten vast te stellen, of bij een onvoldoende het afvallen van de groslijst. Via Bouwmeesters kwamen we in contact met Past Performance. We hebben hier voor gekozen, omdat het een door het CROW ontwikkeld beoordelingssysteem is, dat daardoor breed wordt gedragen.

  Bij welke (of hoeveel) projecten heb je Past Performance ingezet en wat zijn de ervaringen hiermee?
  We zijn pas gestart met Past Performance en hebben hier nog weinig ervaring mee. Er is op dit moment zegge en schrijven 1 project waarbij Past Performance is ingezet. Dat project is nog in uitvoering, dus dat loopt nog. Tot nu toe zijn de ervaringen hiermee positief.

  Wat bevalt je het meest aan Past Performance?
  Dat er duidelijke afspraken over zijn, hoe de systematiek moet worden toegepast. Dus dat er een "handleiding" voor is.

  Als je iets aan Past Performance zou mogen toevoegen of veranderen, wat zou dat zijn?
  Op dit moment nog geen.

  Wat is het beleid van jouw organisatie ten aan zien van het beoordelen van opdrachtnemers / samenwerking met externe partijen?
  Binnen onze gemeente is dit decentraal geregeld. Dat wil zeggen dat elk team, dat met opdrachtnemers te maken heeft qua beoordeling hier naar eigen inzicht mee om kan gaan.

  Wat zou je willen zeggen tegen gemeenten die Past Performance (nog) niet gebruiken?
  Daartegen zou ik zeggen: "Verdiep je er eens in".

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW