Congres Gamechangers in de bouw 27 nov 2019

  Het thema voor deze editie was: Samenwerken aan Verdienkansen. De sprekers werden uitgedaagd om hun kennis, ervaring en visie te delen over hoe samenwerking tot harde resultaten leidt. Want praten over samenwerking is mooi, maar wat levert het concreet op?
   
  Innovatie
  Bernard Wientjes, voorzitter Taskforce Bouwagenda, ontkwam niet aan het centrale thema en riep iedereen op om te gaan gamechangen. 200.000 woningen dienen per jaar verduurzaamd te worden en dat lukt niet zonder een hele reeks van zaken. Op veel vlakken hamert Wientjes op innovatie, een gamechanger die de aanwezigen niet verraste, maar die buiten in de bouw volgens Wientjes nog nauwelijks van de grond komt. Daarom is recent het Bouw Techniek en Innovatiecentrum opgericht, waarin naast het onderwijs ook de overheid en ondernemers participeren.”
   
  Aanbesteding
  Innovatie is bovendien een aspect dat veel beter in aanbestedingen moet worden beloond, aldus Wientjes. “Vooral de grote opdrachtgevers moeten hun aanbestedingssystemen aanpassen. Ik hoor veel mooie woorden over duurzaamheid, innovatie belonen en circulariteit, maar meestal gaat het toch om de prijs.” Wientjes beaamde dat de total cost of ownership meer aan bod moet komen in aanbestedingen. “Dit zit echter nog niet in de genen en daarom is ‘gamechangers’ vandaag het goede woord. En als de cultuur in de bouw niet verandert, gaan andersoortige bedrijven de bouwsector inhalen.”
   
  Bouwteam
  Naast deze meer generieke presentaties, gingen diverse plenaire sprekers op een specifiek onderwerp in. Zo kwam natuurlijk het bouwteam nadrukkelijk aan bod, bij twee workshops en de inleiding van Joost Merema (PRO6managers) op het nieuwe concept BG-Model Bouwteamovereenkomst 2020. Duurzaam Gebouwd publiceert binnenkort die modelovereenkomst zelf en Merema, een van de ontwerpers, ging vanuit historisch perspectief in op dit type contractvorm, dat onder meer het plezier in het werken moet terugbrengen.


  Past
  Workshop BG-Model Bouwteamovereenkomst 2020 door Henberto Remmerts (Tauw, foto Joost Merema).
   
  “Het oude model bouwteam is meer gericht op het conflict in plaats van het samenwerken. Na het ondertekenen van een contract heb je wel een huwelijk met elkaar, maar je bent nog niet verliefd. Dat vergt onderhoud en het nieuwe contract biedt die mogelijkheid. Met ruimte voor diverse soorten partijen, maar ook met mogelijkheden voor koplopers. Binnenkort zijn de twee versies van het definitieve BG-Model Bouwteamovereenkomst 2020 beschikbaar.
   
  Voor het volledige verslag zie hier.
   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW