Over CROW Past Performance

CROW Past Performance is een systematiek voor de bouw- en infrasector, die het mogelijk maakt om elkaar wederzijds te beoordelen tijdens de uitvoering van een opdracht.

CROW Past Performance heeft tot doel om zowel het opdrachtgeverschap als het opdrachtnemerschap verder te professionaliseren. Concreet houdt dit in:
 

 • Bijdragen aan een betere relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers;
 • Verminderen van faalkosten;
 • Voorkomen van miscommunicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over zowel het project als de samenwerking;
 • Versterken van een klantgerichte opstelling door opdrachtnemers;
 • Inrichten van een proces van ranking van opdrachtnemers om een overzicht van goed presterende opdrachtnemers te krijgen;
 • Gebruiken van de ranking bij het bepalen welke marktpartijen worden uitgenodigd voor (meervoudig) onderhandse aanbestedingen;

CROW Past Performance kent een gezamenlijk belang, namelijk:

 • Opdrachtnemers worden op een uniforme wijze door de gemeenten beoordeeld.
 • Opdrachtgevers krijgen meer inzicht in welke opdrachtnemers goed presteren bij het uitvoeren van hun opdracht.
 • Opdrachtnemers die (constant) goed presteren maken een grotere kans om uitgenodigd te worden voor deelname aan een onderhandse aanbesteding dan wel meer kans op gunning van een opdracht uit de hand.
 • Opdrachtgevers kunnen beter verantwoorden hoe zij komen tot de keuze van uitgenodigde partijen.
 

Wat wordt beoordeeld?

Past Performance stelt de kwaliteit van het samenwerkingsproces waarmee opdrachten worden gerealiseerd centraal en maakt deze inzichtelijk en bespreekbaar. Er wordt niet beoordeeld of een opdracht is opgeleverd volgens de overeenkomst, maar hoe de eigenlijke uitvoering van de opdracht is verlopen. De beoordeling bestaat in ieder geval uit de volgende aspecten:

Bouw- en infraopdrachten (werken):

 • Planmatig werken
 • Pro-activiteit en samenwerking
 • Deskundigheid en kwaliteit
 • Veiligheid en gezondheid
 • Omgevingsmanagement
 • Oplevering en revisie

Advies en engineering (diensten):

 • Kwaliteit van de geleverde concept-producten
 • Houding ten aanzien van planning
 • Pro-activiteit en samenwerking
 • Kwaliteit van de ramingen
 • Houding bij meer- en minderwerk en aanvullende opdrachten

Geïnteresseerd?

Wilt u weten welke voordelen “CROW Past Performance” u nog meer opleveren?
 

Abonnement CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers
 

Abonnement CROW Past Performance

Voor opdrachtnemers
 

Training CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers
 

Dashboard CROW Past Performance

Voor opdrachtgevers
 

Contact

Klantenservice

ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur

Bel of mail met

© Copyright 2014 CROW