Abonnement

Met een abonnement krijgt u toegang tot de webapplicatie van Past Performance. Sluit een abonnement op Past Performance af en krijg toegang tot het besloten deel van deze website.

De webapplicatie van Past Performance ondersteunt het gebruik van de Past Performance systematiek. In de webapplicatie kunt u uw eigen beoordelingen toevoegen en delen met andere opdrachtgevers. Ook kunt u beoordelingen van andere opdrachtgevers inzien.

Toegang tot de webapplicatie

Voor gebruik van de webapplicatie dient u een abonnement af te sluiten.
 

Abonnementskosten

De abonnementskosten zijn per 1 januari 2017 per organisatie per jaar als volgt.
 
gemeenten < 20.000 inwoners  € 650,00
gemeenten tot 70.000 inwoners  € 1000,00
gemeenten > 70.000 inwoners, provincies en waterschappen  € 1350,00

Voor provincies en waterschappen dezelfde prijzen gelden als voor grote gemeenten. Bij  inkoopsamenwerkingen is het uitgangspunt dat elke gemeente die deelneemt in de samenwerking op basis van het aantal inwoners van die gemeente het abonnement betaalt.

Daarnaast geldt een eenmalig inschrijfgeld  van € 530,-.
 

Verificatie

Bij het afsluiten van het abonnement geldt een wachttijd van circa twee werkdagen. CROW gebruikt deze tijd om uw accountgegevens te verifiëren i.v.m. de vertrouwelijkheid van de gedeelde informatie. Na verificatie van uw gegevens ontvangt u uw inloggegevens.
 

Gedragscode

Om aan het voornaamste doel van Past Performance, het verder professionaliseren van de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, te voldoen is een gedragscode opgesteld. De gedragscode regelt het zorgvuldig en uniform gebruik van de systematiek en website en is verplicht voor elke gebruiker. Bij de eerste keer dat u inlogt en Past Performance wilt gebruiken, zal gevraagd worden de gedragscode te lezen en te accepteren.

Sluit nu een abonnement af »

Inloggen webapplicatie
Heeft u al een abonnement op de webapplicatie van Past Performance? Log in om naar uw dashboard te gaan.
Ga naar uw dashboard
Abonnement

Al meer dan 80 aanbestedende diensten hebben een abonnement voor het besloten gedeelte van de Past Performance website. Daarmee kunnen zij met andere aanbestedende diensten beoordelingen delen.

Neem een abonnement af

© Copyright 2014 CROW