Dashboard webapplicatie
Log in om gebruik te maken van Past Performance
Ga naar Dashboard
Abonnement

Al meer dan 80 aanbestedende diensten hebben een abonnement voor het besloten gedeelte van de Past Performance website. Daarmee kunnen zij met andere aanbestedende diensten beoordelingen delen.

Meer info
5 vragen aan
In '5 vragen aan' beantwoorden overheden vragen over hun ervaring met Past Performance en waarom zij hebben gekozen voor de Past performance systematiek van CROW.
 
Lees meer praktijkervaringen
Klant aan het woord


CROW heeft Dura Vermeer Infra en de gemeente Bloemendaal in het project Kweekduin begeleid bij het toepassen van Past Performance. Zowel Dura Vermeer Infra als de gemeente Bloemendaal delen hun ervaringen in een blog.
Lees meer over het Kennispartnerproject Past Performance Kweekduin.

© Copyright 2014 CROW