CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Werkgroepen

De kracht van CROW zit in de werkgroepen en de diversiteit ervan.

Werkgroep
Werkgroepen

De meeste kennis verzamelen wij via werkgroepen. Wij zorgen dat professionals van CROW, de overheid (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) en het bedrijfsleven (aannemers, vervoersbedrijven, toeleveranciers) bij elkaar komen om kennisvragen uit te werken en antwoorden te formuleren op onderzoeksvragen.

De werkgroepen werken met projectplannen die zijn opgesteld door programmacommissies van de kennisprogramma’s. CROW ondersteunt het proces en legt de kennis vast in producten en diensten.

Actief op de volgende thema's

 • Aanbesteden
 • Arbo en veiligheid
 • Assetmanagement
 • Bouwwerkinformatie
 • Collectief vervoer
 • Contracteren
 • Fiets en voetganger
 • Gladheidsbestrijding
 • Groen
 • Infratechniek
 • Management openbare ruimte
 • Milieu
 • Mobiliteit
 • Parkeren
 • Projectmanagement
 • Verkeersmaatregelen
 • Verkeersmanagement
 • Wegbeheer en wegonderhoud
 • Wegontwerp

Laat uw interesse achter

Vindt u het leuk om deel te nemen aan een werkgroep? Laat hieronder uw gegevens en uw interessegebied achter. 

Heeft u interesse in meer dan één thema? Geef hier de thema's aan waar u nog meer interesse in heeft.

Scroll naar boven