Werkgroepen

De kracht van CROW zit in werkgroepen en de diversiteit ervan.

Werkgroepen

De meeste kennis verzamelen wij via werkgroepen. Wij zorgen dat professionals van CROW, de overheid (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) en het bedrijfsleven (aannemers, vervoersbedrijven, toeleveranciers) bij elkaar komen om kennisvragen uit te werken en antwoorden te formuleren op onderzoeksvragen.

De werkgroepen werken met projectplannen die zijn opgesteld door programmacommissies van de kennisprogramma’s. CROW ondersteunt het proces en legt de kennis vast in producten en diensten.
 

Actief op de volgende gebieden

  • Ontwerp en aanleg
  • Ruimte en mobiliteit
  • Beheer en onderhoud
  • Meubilair en installaties
  • Ontwerp en inrichting
  • Wegontwerp
  • Werk in uitvoering
  • Fiets
  • Parkeren
  • Collectief vervoer


Lees de brochure ‘Mogen we kennis met u maken?’ waarin meer informatie staat over het werkgroepproces voor onze projecten op het gebied van aanbesteden en contracteren.

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven