RAW Beheerder - in opleiding

CROW wil ook in de toekomst hét kennisplatform van Nederland zijn op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, aanbesteden en contracteren. Inmiddels bereiken we met onze platforms meer dan 150.000 kennisprofessionals in Nederland.


 

De RAW-systematiek is dé contracteringsmethodiek voor het opstellen van bestekken voor infra- en groenprojecten met behulp van standaardteksten gebaseerd op de UAV. De RAW-systematiek wordt beheerd en uitgedragen door het team RAW, dat uit praktische overwegingen is gesplitst in twee subteams: team RAW Beheer en team RAW Toepassing. De methodiek, voornamelijk gebruikt door decentrale overheden, dient continu actueel gehouden te worden (subteam Beheer). Daarnaast worden klanten ondersteund door subteam Toepassing met een breed scala aan cursussen, een RAW-helpdesk en gebruikersondersteuning. Iedere 5 jaar (maar zo nodig ook in tussentijdse releases) wordt de RAW-inhoud in een nieuwe versie aangepast aan de stand der techniek.

Binnen het team RAW Beheer hebben wij ruimte voor zowel een RAW Beheerder als ook een RAW Beheerder – in opleiding.

RAW Beheerder ben je niet zo maar. Dat begrijpen wij! Afhankelijk van jouw werkervaring en actuele kennis van de RAW-systematiek stellen wij samen met jou een persoonlijk ontwikkelplan op waarmee wij jou introduceren in het werkveld van onze RAW-gebruikers. Hierbij laten wij jou in de praktijk kennis maken met de verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld door een kijkje in de keuken te nemen bij een aannemer, opdrachtgever en/of directievoerende partij. Ook draai jij onder de vleugels van een ervaren RAW beheerder mee in een of meer van onze RAW-werkgroepen.

Hiermee helpen wij jou om door te ontwikkelen tot een RAW Beheerder die:

 • Plezier heeft in het samen met collega’s en marktpartijen meewerken aan het beheer en doorontwikkelen van de bestaande RAW-systematiek;
 • Een volwaardige gesprekspartner is voor de stakeholders van CROW en daarbij de mogelijkheden en onmogelijkheden van de RAW-systematiek extern kunt uitdragen;
 • Vanuit eigen vakinhoudelijke kennis klantvragen en -behoeften weet te doorgronden en inhoudelijke vakkennis van derden kan vertalen naar passende teksten binnen een systematiek;
 • Het overzicht weet te houden, juist in complexe situatie;
 • Een netwerker en relatiebouwer is;
 • Eenduidige teksten kan opstellen die een juridische status krijgen;
 • Zelfstandig een project van A naar B kan brengen, maar daarnaast ook uitstekend kan functioneren in teamverband.
We vragen van jou:
 • Ten minste HBO-werk en denkniveau;
 • Enkele jaren werkervaring op het gebied van het aanbesteden en contracteren in de infra- en groensector;
 • Affiniteit met het opstellen van eenduidige teksten die een juridische status krijgen;
 • Dat je kwaliteit hoog in het vaandel hebt en van nature secuur werkt;
 • Een afspraak-is-afspraak mentaliteit;
 • Een flexibele werk- en denkhouding.

Over het team

Binnen CROW opereren de kenniswerkers in een aantal zelforganiserende teams. Daartoe behoren onder andere de subteams RAW Beheer en RAW Toepassing. Boven de beide subteams staat tijdelijk een teammanager RAW.

Het team RAW Beheer levert producten en diensten die zijn gebaseerd op uitgangspunten die nadrukkelijk door opdrachtgevers en aannemers (paritair) zijn overeengekomen. Zij vormen daarmee het gereedschap dat binnen de sector van onder- en bovengrondse infrastructuur een brede toepassing heeft gekregen bij de realisatie van werken. Door de plaats die het RAW-bestek inneemt tussen de ontwerp- en de uitvoeringsfase van een werk, vormt de systematiek met haar uniforme tekstenbibliotheek tevens een grondslag voor andere afgeleide systemen, zoals calculatie-, begrotings- en beheersystemen.

De mogelijkheden die zijn ontstaan voor de opbouw, de registratie en de overdracht van gegevens in het GWW-bouwproces, vormen ook de basis voor een verdere rationalisatie en daarmee voor relatief grote kostenbesparingen.
 
CROW verschaft daartoe de middelen; het effectueren van kansen vraagt de medewerking van allen die vanaf de initiatiefase tot en met de oplevering bij het bouwproces zijn betrokken.

En wat biedt CROW jou?

CROW biedt volop ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling, op basis van jouw ambities. Jouw eigen ondernemerschap en positieve bijdrage aan de organisatiedoelstellingen zijn hierbij van belang. Het is essentieel dat jij je thuis voelt in een organisatie die volop in ontwikkeling is.
 
Naast een prima salaris biedt CROW aantrekkelijke, eigentijdse arbeidsvoorwaarden, zoals een Benefitshop, een individueel opleidingsprogramma en pensioenopbouw, maar bovenal biedt CROW je de kans om jouw kennis en expertise verder te ontwikkelen in een gemotiveerd team van kennisprofessionals. Zodat jíj met jóuw kennis een belangrijk steentje bijdraagt aan de gewenste inrichting van Nederland.

Wil je meer weten?

Neem voor vragen over de inhoud van de functie contact op met Jacques Teunissen, Team RAW Beheer, via 06 20658767 of stuur een e-mail.

Wil je direct solliciteren? Dat kun je dat online doen via: werkenbijcrow@crow.nl. Hier kun je ook je vragen kwijt over de sollicitatieprocedure.  

Scroll naar boven