Vernieuwde richtlijnen Werk in Uitvoering op komst

20-10-2014

CROW heeft de Werk in Uitvoering-reeks voor niet-autosnelwegen volledig herzien. Eind november zijn de publicaties leverbaar.

Het werken rond wegen brengt risico’s met zich mee voor de weggebruiker en wegwerker. Om deze risico’s acceptabel te houden, worden verkeersmaatregelen getroffen. De vernieuwde Werk in Uitvoering 96b gaat over de te nemen maatregelen bij wegwerkzaamheden. Door middel van schema’s en toelichtingen is 96b een onmisbare bron voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met werken aan de weg (op niet-autosnelwegen).

Beter toegankelijk en hanteerbaar

Daarnaast worden de maatregelen beter toegankelijk en hanteerbaar voor opdrachtgevende overheden en wegbeheerders. Per opdracht en situatie wordt bijvoorbeeld eenduidiger en vollediger meegegeven in welke situatie een marktpartij maatregelen moet treffen.

Bijeenkomsten over de vernieuwingen

CROW organiseert vanaf december 2014 een aantal bijeenkomsten waarin betrokkenen bij (de voorbereiding van) werkzaamheden aan de weg volledig worden bijgepraat over de vernieuwingen.

Reserveren nu mogelijk

De vernieuwde reeks Werk in Uitvoering 96b is vanaf eind november leverbaar. Het is nu al wel mogelijk om de publicaties te bestellen:

CROW-publicatie 517 ‘Maatregelen op niet-autosnelwegen’
 
Ga voor meer informatie naar www.crow.nl/wiu.

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven