Vernieuwde CROW-richtlijnen Werk in Uitvoering 96b

20-11-2014

De bekende reeks Werk in Uitvoering 96b is volledig herzien en in één publicatie uitgebracht onder de titel ‘Maatregelen op niet-autosnelwegen’. Deze publicatie geeft kaders en eisen voor het ontwerpen en inrichten van tijdelijke verkeersmaatregelen op wegen binnen en buiten de bebouwde kom.

Het werken op en langs wegen brengt risico’s met zich mee voor zowel de weggebruiker als de wegwerker. Om het veiligheidsniveau acceptabel te houden, worden verkeersmaatregelen getroffen. De nieuwe richtlijnen voor Werk in Uitvoering zijn herzien om aan te sluiten bij de laatste ontwikkelingen en om de bruikbaarheid bij uitbesteding en contractuele samenwerking te vergroten. Daarnaast was er behoefte aan betere toepassingsmogelijkheden in geïntegreerde opdrachten.
 

De Werk in Uitvoering-familie

De herziene publicatie bevat de volgende richtlijndelen: Maatregelen naast de rijbaan, Maatregelen op de rijbaan, Maatregelen op kruispunten en rotondes en Maatregelen op fiets- en voetpaden. Deze vier richtlijndelen sluiten naadloos aan op de richtlijndelen in andere CROW-publicaties: 
 
Met de uitgave ‘Maatregelen op niet-autosnelwegen’ is de informatie toegankelijker voor de gebruikers en is er een duidelijke en herkenbare structuur gekomen, mede omdat dubbele vermelding van eisen is voorkomen. Bekijk hier het volledige Werk in Uitvoering-portfolio.
 

Andere belangrijke wijzigingen zijn:

  • De maatregelfiguren zijn afgestemd op de functionele wegcategorieën (regionale stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen). Dit als gevolg van de implementatie van Duurzaam Veilig: een initiatief van Nederlandse overheden om de verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten.
  • De nummering van de maatregelfiguren is vernieuwd en is nu doorlopend van 96a naar 96b.
  • Het oude zoeksysteem is vervangen door selectieschema’s en zoekbomen per wegcategorie. Met behulp van deze schema’s kan de gebruiker snel en eenvoudig het toe te passen basisfiguur selecteren.
  • De eisen zijn afgestemd op de basismaatregelen voor de veelvoorkomende standaardsituaties. De meer gedetailleerde eisen die betrekking hebben op locatiespecifieke omstandigheden zijn achterwege gelaten. De gebruiker kan vanuit de basismaatregelen de feitelijke maatregelen formuleren en afstemmen op weg- en verkeerskenmerken en werkkarakteristieken. 
  • De maatregelen zijn afgestemd op de maximumsnelheid in reguliere situaties. Alleen als de feitelijke snelheid hoger is, wordt de maatregel afgestemd op een hogere snelheid.
 

Introductiebijeenkomst Werk in Uitvoering

CROW organiseert vanaf december 2014 een aantal bijeenkomsten waarin betrokkenen bij (de voorbereiding van) werkzaamheden aan de weg volledig worden bijgepraat over de vernieuwingen. Meer informatie is te vinden op www.crow.nl/4961.
 
‘Maatregelen op niet-autosnelwegen’ is te bestellen op de CROW-website: www.crow.nl/517. Ook is deze publicatie online beschikbaar in de CROW Online Kennismodule ‘Werk in Uitvoering’: www.crow.nl/KMwiu.
 

Handboek met alle maatregelen

Het ‘Handboek maatregelen bij werk in uitvoering’ verschijnt begin december: www.crow.nl/518. Dit handboek is een verkorte versie van de CROW-publicatiereeks Werk in Uitvoering 96a/b. In dit handboek vindt u alle basismaatregelen voor werk in uitvoering op autosnelwegen en niet-autosnelwegen (naast de rijbaan, op de rijbaan, op kruispunten en rotondes en op fietspaden en voetpaden). Het handboek staat bekend om zijn handige ringband op A5-formaat.
 
Kijk voor meer informatie op www.crow.nl/wiu.
 

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven