Verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden: nieuwe CROW-publicatie biedt veiligheidsrichtlijnen

05-06-2012

In toenemende mate worden verkeersregelaars ingezet bij wegwerkzaamheden. Het is voor de betrokken partijen wegbeheerders en uitvoerders vaak lastig om de afweging te maken om wel of niet verkeersregelaars in te zetten. Om werk aan de weg op een veilige n soepele manier te laten verlopen, heeft CROW een nieuwe publicatie uitgebracht: Verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden.

Verkeersregelaars bij tijdelijke verkeersmaatregelen werken feitelijk zonder afscherming van hun werkplek. Daardoor loopt een verkeersregelaar een bepaald risico. Bij de afweging van verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden moet echter ook rekening worden gehouden met het belang van veiligheid voor de wegwerker en de weggebruiker n de doorstroming van het verkeer. Belangen kunnen tegenstrijdig zijn.

 

Door deze tegenstrijdige belangen, is de beslissing om verkeersregelaars wel of niet aanvullend op de verkeersmaatregelen in te zetten erg belangrijk. CROW-publicatie Verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden biedt hiervoor richtlijnen. In deze publicatie wordt ook aangegeven op welke manier verkeersregelaars ingezet kunnen worden.

 

CROW-publicatie Verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden (artikelnummer 991) is onderdeel van publicatiereeks 96a/96b (Werk in Uitvoering) en te bestellen op de CROW-site. Ook is deze online beschikbaar voor abonnees van de digitale module Werk in Uitvoering.

 

CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Een not-for-profitorganisatie waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken aan het ontwikkelen, verspreiden en beheren van praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud.

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven