Succesvol combineren van infrastructurele voorzieningen met bomen

05-04-2012

Met de nieuwe publicatie ‘Combineren van onder- en bovengronds infrastructuur met bomen’ biedt CROW praktische oplossingen voor de schaarse openbare ruimte. Hoe combineer je hierin kabels en leidingen, verhardingen, lichtmasten en bomen efficiënt? En hoe houd je voldoende rekening met raakvlakken tussen alle betrokken disciplines? De publicatie beschrijft de benodigde vakkennis en praktijkervaringen en biedt een praktische handreiking voor effectieve integrale oplossingen.

Combineren
Het goed combineren van bomen en infrastructurele voorzieningen vraagt om integrale ontwerpen, efficiënte oplossingen bij problemen en een zorgvuldige toepassing van de beschikbare technieken. Deze publicatie geeft hiervoor praktijkgerichte informatie, met onder meer:
- een reeks oplossingen voor veelvoorkomende knelpunten;
- een overzicht van maatregelen om schade bij werkzaamheden te voorkomen;
- checklists voor het integrale ontwerpproces en de speelruimte in de ontwerpen;
- een overzicht van beschikbare technieken en maatregelen, met praktijkervaringen;
- een samenvatting van de essentiële eisen en randvoorwaarden per type voorziening.

Samenwerken
De publicatie is geschikt voor alle professionals die zich bezighouden met ontwerp, inrichting en beheer vanuit infrastructuur, kabels en leidingen, verlichting, openbare ruimte en bomen. Door een praktische selectie van benodigde informatie verbetert de kennis van elkaars vakgebied, inclusief mogelijkheden en randvoorwaarden. Dit helpt alle partijen om per project gezamenlijk de juiste keuze in ontwerp en beheer te maken en te onderbouwen.

Meer informatie over deze publicatie is te vinden op de website: crow.nl/infra-en-bomen

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven