Provincies en CROW lanceren iAMPro

21-01-2015

Ede, 21 januari 2015 - iAMPro is live. Tijdens InfraTech 2015 is het digitale kennisportaal voor assetmanagement feestelijk gelanceerd door de twaalf provincies, DON Bureau en CROW. Vanaf nu kunnen alle professionals die zich bezighouden met beheer en onderhoud terecht op www.iampro-portaal.nl.

Op woensdag 21 januari vond de officiële lancering van iAMPro (infrastructuur AssetManagement Professionals) plaats in een volle CROW-zaal in Ahoy. Tijdens een plenaire kennissessie vertelden Iman Koster (CROW), Marco Berkhout (Noord-Holland), Rinus Kuijper (Gelderland) en Donald Bezemer (DON Bureau) over de totstandkoming van het kennisportaal, hoe het werkt en wat decentrale overheden en marktpartijen ermee kunnen. Na de lancering konden belangstellenden op de Provincieboulevard achter een computer plaatsnemen om het portaal te verkennen. Op de Provincieboulevard van InfraTech werden ook diverse presentaties over assetmanagement en iAMPro gehouden.
 

Assetmanagement in de praktijk

iAMPro helpt professionals assetmanagement toe te passen in de praktijk. Of het nu gaat om een strategisch beheerplan of om risicoanalyses; iAMPro biedt gebruikers handvatten om kapitaalgoederen (assets) in de infrastructuur en openbare ruimte, praktisch, transparant, eenduidig en met inzicht in kosten, prestaties en risico’s te beheren. In het portaal verzamelen en borgen professionals kennis. Ze delen praktijkvoorbeelden en instrumenten en wisselen rechtstreeks ervaringen uit.
 
Binnen iAMPro wordt helder uiteengezet hoe het beheer en onderhoud van assets op een integrale en systematische wijze is aan te pakken. Deze werkwijze is verwoord in zes processtappen, gebaseerd op de ISO 55000 (PAS 55). De kennis, voorbeelden en instrumenten die gebruikers in deze stappen  krijgen aangereikt zijn op juistheid, volledigheid en bruikbaarheid getoetst.
 

Eerste jaar vrij te gebruiken

Bij de opening is iAMPro voor drie thema’s goed gevuld: risicomanagement, areaal op orde en normkosten. Op deze gebieden zijn kennis, stappenplannen, praktische voorbeelden en instrumenten  beschikbaar. Ook een aantal relevante CROW-publicaties is op deze manier ontsloten. In de loop van het jaar wordt iAMPro verrijkt met nog meer content voor deze en andere thema’s. Gebruikers worden uitgenodigd hun kennis, ervaring en voorbeelden aan te bieden. Een groep collegadeskundigen beoordeelt vervolgens de waarde ervan voor iAMPro en zijn gebruikers.
 
Alle professionals die zich bezighouden met beheer en onderhoud van infra en openbare ruimte kunnen zich aanmelden op www.iampro-portaal.nl. In 2015 wordt iAMPro beschikbaar gesteld en betaald door de provincies. Dit biedt gemeenten, waterschappen, kennisinstituten en marktpartijen de mogelijkheid het portaal te leren kennen en de waarde ervan te ervaren. Vanaf 2016 wordt mogelijk een gebruiksvergoeding voor iAMPro gevraagd.
 

Partners

iAMPro is een initiatief van de twaalf provincies. In samenwerking met DON Bureau hebben zij het kennisportaal ontwikkeld. Het beheer van het portaal is in handen van CROW.

Latest newsLatest news
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven