Persbericht: Onderhoud van de openbare ruimte daalt door bezuinigingen naar bodemkwaliteit

09-02-2014

Veel beheerders van gemeenten vrezen voor volgende bezuinigingsronde.

Ede, 9 februari 2014

Een peiling onder gemeenten door het netwerk CROW Levende Stad wijst uit dat de kwaliteit van de openbare ruimte op veel plaatsen daalt naar bodemkwaliteit. De meeste gemeenten hebben het onderhoudsbudget de afgelopen jaren verlaagd met 5 tot 25 procent. Bijna de helft van de beheerders maakt zich zorgen over de kwaliteit van de openbare ruimte. Bij verdere bezuinigingen kunnen zij die bodemkwaliteit niet langer garanderen, met een verhoogd risico op verrommeling en verloedering.

Bezuinigingsmaatregelen

Het blijkt dat 60 procent van alle gemeenten de kwaliteit van het onderhoud behoorlijk heeft verlaagd. Dat betekent dat gemeenten minder vaak maaien, snoeien, bladruimen, zwerfafval opruimen en onkruid verwijderen. Verder proberen gemeenten de onderhoudskosten te drukken door dure beplantingsvakken te vervangen door gras, kleine stukjes groen te verkopen aan bewoners of bijvoorbeeld rotondes te laten sponsoren. Ook wordt de eigen organisatie verkleind.
 

Bewonerstevredenheid vrijwel gelijk gebleven

Het lijkt erop dat bewoners accepteren dat gemeenten op de openbare ruimte moeten bezuinigen, want het tevredenheidsniveau is over het algemeen nauwelijks gedaald en slechts in enkele gemeenten is het aantal klachten veel toegenomen.
 

Zelf de handen uit de mouwen steken

Driekwart van alle gemeenten biedt bewoners de mogelijkheid om mee te helpen met het onderhoud. Bewoners verwijderen bijvoorbeeld zwerfafval, ruimen bladeren of onderhouden delen van het groen. Ook komt het voor dat zij zelf delen groen herinrichten. Sommige gemeenten laten bewonersverenigingen deze werkzaamheden uitvoeren tegen betaling en/ of stellen op zijn minst materiaal beschikbaar.
 

Landelijke standaard kwaliteitsniveaus

CROW heeft samen met gemeenten en aannemerij de landelijke standaard kwaliteitsniveaus (met niveaus A+, A, B, C en D) gemaakt voor het onderhoud van de openbare ruimte, ook wel bekend als de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte. Het verlagen van één niveau kan in de praktijk betekenen van kwaliteitsniveau A naar niveau B of van B naar de bodemkwaliteit C. Bij kwaliteitsniveau D is sprake van onveiligheid, verloedering of zelfs kapitaalvernietiging.
 
CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Een not-for-profit organisatie waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken aan het ontwikkelen, verspreiden en beheren van praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud.
CROW Levende Stad is een kennisnetwerk waar overheidsprofessionals kennis delen en ervaringen uitwisselen over het beheer van de openbare ruimte.Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven