Nieuwste verkeersborden in Online Kennismodule van CROW

15-06-2015

De nieuwe verkeersborden die per 1 juli 2015 van kracht worden, zijn ondergebracht in de nieuwe CROW Online Kennismodule Verkeerstekens. Per individueel verkeersteken is informatie opgenomen over toepassing, uitvoering en plaatsing ervan. Deze kennis geeft professionals die betrokken zijn bij ontwerp, beheer, onderhoud van wegen zekerheid bij het maken van keuzes. Zo komt het juiste bord op de juiste plaats. Vanuit de online kennismodule zijn alle verkeerstekens in hoge resolutie te downloaden.

Meest complete bundeling van verkeerstekens

De Online Kennismodule Verkeerstekens is de meest complete bundeling van kennis over verkeersborden en verkeerstekens van Nederland. De kennismodule bevat zowel borden uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) als gemeentelijke borden, informatieborden, onderborden en werk-in-uitvoeringsborden.
 

Wetgeving vertaald naar toepassen in de praktijk

Elk individueel bord is voorzien van wet- en regelgeving uit het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), de Wegenverkeerswet 1994 (WVW1994), de Uitvoeringsvoorschriften BABW en het RVV1990. Deze wet- en regelgeving is vertaald naar toepassing in de praktijk.
 

Meer informatie en bestellen

De CROW Online Kennismodule Verkeerstekens inclusief de verkeersborden die per 1 juli 2015 van kracht worden is te bestellen via www.crow.nl/KMvts. Het abonnement kost € 35,- per gebruiker per jaar. Tot 31 december 2015 bedraagt de prijs € 23,-.

 

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven