Nieuwe webtool Veilig Fietsen voor gemeenten gelanceerd

12-09-2013

Ede, 12 september 2013 - CROW-Fietsberaad heeft deze week de webtool Veilig Fietsen geïntroduceerd. De webtool is een hulpmiddel voor gemeenten om de veiligheid voor fietsers te vergroten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) hebben namelijk afgesproken dat alle gemeenten een ‘lokale aanpak Veilig Fietsen’ zullen opstellen.

In 2012 kwamen 200 fietsers om het leven als gevolg van een verkeersongeluk, bijna 30% van het totaal aantal verkeersdoden. Daarnaast was ongeveer de helft van het aantal ernstig gewonden in het verkeer een fietser. Uit registraties blijkt dat vooral ongevallen met fietsers en ouderen in aantal blijven toenemen.
 

Modelaanpak Veilig Fietsen

Om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een lokale aanpak en het maken van keuzes voor passende veiligheidsmaatregelen is de Modelaanpak Veilig Fietsen opgesteld. Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en CROW-Fietsberaad zijn praktische handvatten geformuleerd om lokale verkeersveiligheidsknelpunten voor fietsers in beeld te brengen.
 

Webtool Veilig Fietsen

Aanvullend op de Modelaanpak Veilig Fietsen heeft CROW-Fietsberaad de webtool Veilig Fietsen ontwikkeld. Deze webtool helpt gemeenten bij het opstellen en uitvoeren van een lokale aanpak Veilig Fietsen. Voor elke gemeente is er een aparte interactieve pagina. Hier vinden medewerkers van gemeenten statistieken die helpen bij het stellen van prioriteiten. In een kaart is te zien waar de meeste fietsongevallen in hun gemeente gebeuren. In de webtool kan dan gericht gezocht worden naar passende maatregelen.
 
Ook kunnen andere gemeenten en inwoners de lokale aanpak inzien. Beleidsmedewerkers van gemeenten kunnen in een afgeschermde omgeving op de site ervaringen, kennis en bestanden uitwisselen met collega’s van andere gemeenten. Verder zullen het Ministerie van I&M en de VNG met deze tool het landelijke beeld monitoren.
 
De webtool Veilig Fietsen is te vinden op www.fietsberaad.nl/veiligfietsen.
 

Over CROW en Fietsberaad

CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Het Fietsberaad is onderdeel van CROW en een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van het Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Meer informatie over CROW-Fietsberaad is te vinden op www.fietsberaad.nl/.

Latest newsLatest news
Zie ook
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven