Nieuwe kennis over betonverhardingen online gebundeld

15-01-2015

CROW heeft alle kennis over beton gebundeld in de nieuwe Online Kennismodule ‘Betonverhardingen’. De kennis in deze module is essentieel voor de keuzes die ontwerpers en beheerders moeten maken vanaf de initiatieffase tot en met de fase van beheer en onderhoud van betonverhardingen.

Betonverhardingen vormen samen met asfalt- en elementenverhardingen de belangrijkste verhardingsconstructies in Nederland. Kennis over het ontwerp, de aanleg en het beheer en onderhoud van deze verhardingen is in de afgelopen jaren vastgelegd in een groot aantal CROW-publicaties, rapporten en infobladen. De CROW-programmacommissie 'Infratechniek' en verschillende marktpartijen hebben vastgesteld dat deze kennis over betonverhardingen te versnipperd en hier en daar te verouderd was om nog goed in de praktijk toegepast te kunnen worden.
 
Met financiële ondersteuning van het Fonds Collectieve Kennis, het Cement&BetonCentrum, de Stichting SKKB, de VOBN en de Vakgroep Specialistische Wegenbouw van Bouwend Nederland heeft de CROW-werkgroep ‘Betonverhardingen’ alle bestaande kennisproducten beoordeeld, daar waar nodig geactualiseerd en op digitale wijze ondergebracht in deze nieuwe kennismodule. Daarnaast wordt in de verschillende onderdelen van de Online Kennismodule ‘Betonverhardingen’ uitvoerig ingegaan op het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van betonverhardingen.

Gratis toegang leden Kennisplatform Betonwegen

Leden van het Kennisplatform Betonwegen krijgen gratis toegang tot de Online Kennismodule Betonverhardingen. Toegang tot deze kennismodule is inbegrepen bij het lidmaatschap van het platform. Meer informatie hierover is te vinden op www.crow.nl/kennisplatformbetonwegen.
 
Naast de kennismodule introduceert CROW ook de nieuwe publicatie ‘Betonverhardingen: het overwegen waard’. Deze publicatie illustreert de veelzijdigheid van beton als verhardingsmateriaal. Dat gebeurt aan de hand van voorbeelden van bestaande werken. Hierbij zijn ook de ervaringen van opdrachtgevers opgenomen.

InfraTech 2015

CROW organiseert op vrijdag 23 januari de bijeenkomst ‘Betonverhardingen, het overwegen waard’ tijdens InfraTech 2015. Tijdens deze bijeenkomst zullen enkele toepassingen van beton in de infrastructuur worden uiteengezet. Wim Kramer van Cement&BetonCentrum en Wilfred Nijssen van Rijkswaterstaat zijn twee van de vijf sprekers.
 
Abonneren op de CROW Online Kennismodule ‘Betonverhardingen’ kan via de CROW-website: www.crow.nl/KMbeton. De CROW-publicatie ‘Betonverhardingen: het overwegen waard’ is te bestellen via www.crow.nl/347.

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven