Nieuwe CROW-publicatie voor meten draagkracht wegen

24-02-2015

Recent is CROW-publicatie ‘Valgewichtdeflectiemetingen voor wegbeheerders’ gepubliceerd. Deze publicatie geeft toepassingsmogelijkheden en randvoorwaarden voor een betrouwbaar en degelijk onderzoek naar de draagkracht van wegen met behulp van valgewichtdeflectiemetingen.

Valgewichtdeflectiemetingen zijn metingen aan het oppervlak van de verharding om de draagkracht van de verhardingsconstructie van een weg, vliegveld, containerterminal of dijkbekleding te bepalen.
 

Valgewichtdeflectiemetingen, wel of niet inzetten?

De publicatie geeft handreikingen om de inzet van valgewichtdeflectiemetingen zo effectief mogelijk te maken. Uitgangspunt hierbij is dat de uitwerking van de meetdata antwoord geeft op de vraagstelling uit de aanleiding voor het onderzoek. De publicatie is hoofdzakelijk bedoeld om wegbeheerders te ondersteunen bij de beslissing om valgewichtdeflectiemetingen in te zetten. Het gaat hierbij niet alleen om de inzet op projectniveau, maar ook op netwerkniveau.
 

Aandacht voor randvoorwaarden

Daarom wordt allereerst uiteengezet welke meetsystemen ingezet kunnen worden voor de bepaling van de draagkracht. De meeste aandacht gaat hierbij uit naar de valgewichtdeflectiemeter. Vervolgens wordt toegelicht wanneer en voor welke toepassingsgebieden valgewichtdeflectiemetingen kunnen worden gebruikt. Hierbij is er aandacht voor de randvoorwaarden die een rol bij spelen bij de voorbereiding, uitvoering en uitwerking van de meting. Afsluitend volgt een aanzet tot een richtlijn voor de uitvraag van een verhardingsonderzoek.
 

Onderbouwde keuzes maken

Wegbeheerders zijn soms terughoudend met de inzet van valgewichtdeflectiemetingen op
netwerkniveau. Financiële redenen spelen hierbij een rol. Maar ook de onbekendheid over de meerwaarde, de technieken en het juiste moment van inzet van de meting. Juist in tijden waarin beheer- en onderhoudsbudgetten onder druk staan, kunnen valgewichtdeflectiemetingen op netwerkniveau de informatie verschaffen die nodig is om
onderbouwde keuzes te maken voor onderhoudsvakken en -maatregelen.
 

Relevante CROW-kennis

Deze nieuwe publicatie sluit aan op het in 2011 uitgebrachte rapport D11-07 ‘FWD Calibration Guide’. In de komende periode volgen nog een handreiking voor de uitvoering van valgewichtdeflectiemetingen, de softwaremodule STRADA (Structuele Deflectiemetingen Asfaltverhardingen) en een achtergrondrapport bij de software. De nieuwe systematiek sluit aan bij het in 2011 beschikbaar gekomen dimensioneringsprogramma OIA (OntwerpInstrumentarium Asfaltverhardingen).

Latest newsLatest news
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven