Nieuwe CROW-publicatie over verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen

17-04-2012

Continue aandacht voor beheer bevordert goed functioneren wegennet Nieuwe CROW-publicatie over verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen

Met de nieuwe CROW-publicatie ‘Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen’ wordt het duidelijk hoe belangrijk de continue zorg voor verkeerssystemen is. Structurele aandacht voor verkeerskundig beheer bevordert een betere benutting en doorstroming van het wegennet en draagt bij aan een betere verkeersveiligheid en leefomgeving.

Veel wegbeheerders blijken te worstelen met de vraag hoe verkeerskundig beheer structureel verankerd wordt binnen de organisatie. Ook ontbreekt vaak de kennis hoe je toetst of de verkeerssystemen nog wel werken zoals dat oorspronkelijk bedoeld was.

CROW-publicatie ‘Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen’ (publicatienummer 313) biedt hulp bij het organiseren en uitvoeren van het verkeerskundig beheer van verkeerslichtenregelingen, toeritdoseerinstallaties, snelwegsignalering en route-informatiesystemen.

Partijen nauw betrokken bij publicatie
De publicatie is financieel mogelijk gemaakt door het Groene Golf Team van Rijkswaterstaat. Bij het opstellen van de publicatie zijn alle partijen die een rol spelen bij verkeerskundig beheer betrokken geweest. De inhoud richt zich dan ook op een brede doelgroep, van bestuurder tot uitvoerende. De publicatie is bedoeld voor alle professionals, met name beleidsadviseurs, op het gebied van mobiliteit, verkeersmanagement of verkeerssystemen en uitvoerders van het verkeerskundig beheer. Het LVMB (Landelijk Verkeersmanagement Beraad) beveelt het gebruik van de publicatie van harte aan.

Deel uitwerkingen verkeerssystemen te downloaden
De uitwerking van verkeerslichtenregelingen is opgenomen in de publicatie. De uitwerkingen van de andere verkeerssystemen zijn in een voorlopige versie van de CROW-website te downloaden. In de loop van 2012 zal de kennis over het verkeerskundig beheer van die systemen worden aangevuld en worden definitieve uitwerkingen uitgebracht.

Publicatie ‘Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen’ (artikelnummer 313) is te bestellen via de CROW-website: www.crow.nl/nl/Publicaties/publicatiedetail?code=313

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven