Persbericht nieuwe CROW-publicatie ‘Meerjarig onderhoud van wegen specificeren en contracteren’

11-03-2014

Het meerjarig beheer en onderhoud van wegen wordt steeds vaker opgenomen in een UAVgc-contract. Dat betekent dat de taken en verantwoordelijkheden van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers veranderen. De nieuwe CROW-publicatie ondersteunt opdrachtgevers en opdrachtnemers bij het invullen van hun veranderende rol. Deze publicatie wordt geïntroduceerd en uitgereikt op donderdag 13 maart 2014.

UAVgc staat voor de systematiek van geïntegreerd contracteren. De nieuwe publicatie gaat in op het waarom én het hoe van het uitbesteden van meerjarig onderhoud van wegen in een UAVgc-contract. Het ondersteunt opdrachtgevers bij het opstellen van een goede vraagspecificatie en opdrachtnemers bij het maken van een juiste risico-inschatting en bij het doen van een goede aanbieding.

Wel of niet uitbesteden en hoe dan?

Met deze publicatie kan de opdrachtgever een weloverwogen afweging maken voor het wel, het niet of het in een bepaalde mate uitbesteden van beheertaken. De publicatie helpt hem zijn strategie en uitbestedingspakket te bepalen, maar geeft ook handvatten voor het opstellen van een UAVgc-contract, het begeleiden van de uitvoering en de opleveringsprocedure.

Opdrachtnemers krijgen er, in de voorbereidings- en uitvoeringsfase, extra procestaken bij. Zij hebben meer verantwoordelijkheden en moeten meer kennis hebben van het beheren van weginfrastructuur. De publicatie gaat in op en biedt tips voor het inschrijven op een UAVgc-contract.

Praktijkvoorbeelden

In de publicatie zijn ook leerpunten uit de praktijk opgenomen. Betrokkenen bij een aantal UAVgc-projecten zijn geïnterviewd. De gemaakte keuzes, procesaanpak en geleerde lessen uit deze projecten worden beschreven.

Overhandiging publicatie

Op donderdag 13 maart 2014 zal de publicatie in Arnhem tijdens de Red Mijn Weg themadag 2014 worden geïntroduceerd en uitgereikt aan Ton Kneepkens, projectleider van Red Mijn Weg. Red Mijn Weg is een platform, onder Bouwend Nederland, van en voor specialisten in wegdekonderhoud.


CROW-publicatie ‘Meerjarig onderhoud van wegen specificeren en contracteren’ (artikelnummer 318) is te bestellen op www.crow.nl/318.

CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Een not-for-profit organisatie waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken aan het ontwikkelen, verspreiden en beheren van praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud.

Noot voor de redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met CROW, Caroline Berg (woordvoerder), e-mail: berg@crow.nl, tel. (0318) 69 53 91

 

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven