Met CROW voorbereid op de nieuwe Aanbestedingswet

10-12-2012

Onlangs is het wetsvoorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet aangenomen door de Eerste Kamer. Waarschijnlijk zal de nieuwe Aanbestedingswet 1 april 2013 in werking treden. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige wetgeving is dat een aanbestedende dienst moet zorgen voor het leveren van zo veel mogelijk maatschappelijke waarde bij het aangaan van een overeenkomst. CROW biedt nu een compleet palet aan producten en diensten op het gebied van EMVI – Gunnen op Waarde die opdrachtgevers ondersteunen in het aanbestedings- en gunningsproces.

EMVI (economische meest voordelige inschrijving) wordt al een aantal jaren toegepast. Niet de laagste prijs, maar de inschrijving met de hoogste (meer)waarde bepaalt wie de opdracht krijgt. Tot nu toe stond het opdrachtgevers vrij om de opdracht te gunnen op basis van EMVI - criteria of prijs. De nieuwe wet betekent dat de nieuwe regel is: EMVI, tenzij…

Ontzorgen
Naast de publicatie ‘Gunnen op waarde, hoe doe je dat?’ komt CROW nu met diverse producten en diensten om opdrachtgevers te ondersteunen bij het toepassen van EMVI – Gunnen op waarde.

Het productenpalet omvat een EMVI-criteriabibliotheek, een EMVI-module, diverse cursussen en een EMVI-team voor praktijkbegeleiding bij het toepassen of implementeren van EMVI.

EMVI – Gunnen op waarde valt of staat met de wijze waarop de criteria in een aanbesteding geformuleerd zijn. De CROW EMVI - module helpt bij de besluitvorming. De EMVI - criteriabibliotheek biedt voorbeelden aan de hand waarvan opdrachtgevers inspiratie kunnen opdoen voor de criteria die ze willen hanteren. Zijn de criteria vastgesteld en ingevoerd in de EMVI - module, dan kan de EMVI - module voor de opdrachtgever berekenen wie de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De module beoordeelt de inschrijvingen en levert een ranking op.

EMVI en RAW
RAW-bestekken kunnen prima aanbesteed worden op basis van EMVI – Gunnen op waarde. CROW beschikt over een helpdesk die opdrachtgevers hierbij ondersteunt. Daarnaast biedt zij praktijkbegeleiding bij het toepassen en implementeren van EMVI binnen de organisatie.

Workshops nieuwe Aanbestedingswet
Omdat met de nieuwe Aanbestedingswet meer wijzigt dan alleen ‘EMVI, tenzij’, organiseert CROW workshops om klanten binnen een halve dag bij te praten over de inhoud van de nieuwe regels en de praktische gevolgen daarvan voor de dagelijkse aanbestedingspraktijk. Vragen als:’ Wanneer en waar dient straks een aantal keuzes in het aanbestedingsproces gemotiveerd te worden?’ ‘Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de ARW?’ en ‘Wat betekent het toepassen van de Gids Proportionaliteit voor het formuleren van selectiecriteria?’ komen aan de orde.


Voor vragen kunt u contact opnemen met CROW, Jos Kelderman (teamleider marketing & communicatie), e-mail: kelderman@crow.nl, tel. (0318) 69 53 82

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven