Lancering Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015

19-02-2015

De nieuwe CROW-uitgave ‘Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015´ is verschenen. Dit standaardwerk voor wegbeheerders en wegontwerpers is herzien vanwege nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wegontwerp, wetgeving en verkeersveiligheid. Nieuwe inzichten en elementen zijn toegevoegd, zoals markering van spits-, buffer- en plusstroken op stroomwegen en van fietspaden buiten de bebouwde kom. Bij het onderdeel bebakening is nieuwe kennis toegevoegd over hectometerborden.

Nieuwe hectometerborden

Een belangrijke vernieuwing ten opzichte van de editie uit 2005 is kennis over de plaatsing van hectometerborden langs rijkswegen. Op een aantal wegen is de maximumsnelheid aangepast naar 130 km/h. Weggebruikers weten tijdens het rijden niet altijd wat de maximumsnelheid is. In de nieuwe editie zijn richtlijnen opgenomen voor de plaatsing van ‘1.000-meterborden’. Op deze hectometerborden staat op elke hele kilometer de maximumsnelheid aangegeven.

Van turborotondes tot kantmarkering voor fietspaden

Bestaande richtlijnen uit 2005 zijn geactualiseerd. Het gaat hierbij om kennis over onder andere: turborotondes, basiskenmerken wegontwerp, nieuwe markering spitsstroken, toepassing van pijlen op weefvakken en kantmarkering voor fietspaden. Daarnaast is de categorisering van wegen in de uitgave doorgevoerd en is de structuur van het onderdeel 'markeringen' aangepast, zodat het beter aansluit op het werkproces van de ontwerper.

Kennis van deskundigen uit het werkveld

De uitgave is tot stand gekomen met input van een CROW-werkgroep onder begeleiding van Marleen Hovens, projectmanager Verkeer en Vervoer van CROW. In de werkgroep zijn provincies, grote en kleine gemeenten, waterschappen, specialisten en Rijkswaterstaat vertegenwoordigd. Ook de consultatiegroep (ANWB, SWOV, leveranciers, politie, belangenverenigingen) heeft meegedacht en kennis ingebracht.

Meer informatie en bestellen

De publicatie ‘Richtlijn voor de bebakening en markering van wegen 2015’ bevat 192 pagina’s en is voorzien van veel voorbeelden en kleurenillustraties. Het boek is online te bestellen via www.crow.nl/207. Ook is de kennis digitaal beschikbaar via de Online Kennismodule Meubilair en installaties.
Lees over deze module op: www.crow.nl/kmmi.

Latest newsLatest news
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven