Kwaliteit bus, tram en metro nu te meten met beeldmeetlatten

26-02-2015

CROW-KpVV heeft een set van 33 kwaliteitscriteria, uitgedrukt in beeldmeetlatten, ondergebracht in de nieuwe Online Kennismodule ‘Beeldkwaliteit ov-voertuigen’. Met deze beeldmeetlatten wordt de kwaliteit van openbaarvervoervoertuigen (bus, tram, en metro) gemeten en gemonitord. De kennismodule bevat alle kennis uit de papieren versie van de Kwaliteitscatalogus ov-voertuigen 2014: 33 beeldmeetlatten, checklists en toelichtende teksten.

Kwaliteit ov-voertuigen opgedeeld in 4 hoofdaspecten

De kwaliteit van ov-voertuigen is in de Online Kennismodule ‘Beeldkwaliteit ov-voertuigen’ hoofdzakelijk beperkt tot de aspecten ‘schoon’, ‘heel en veilig’, aangevuld met aspecten over ´snelheid en gemak´ en ´comfort en beleving´.
 
Een beeldmeetlat maakt het onderhoudsniveau van objecten meetbaar. De beeldmeetlat beschrijft een kwaliteitscriterium met foto’s, beschrijvingen en prestatie-eisen. Het doel van de beeldmeetlatten is tweeledig: het maken en meten van kwaliteitsafspraken en het communiceren over kwaliteit met verschillende partijen. Partijen als vervoerbedrijven, ov-autoriteiten, reizigers en beheerorganisaties.

Abonnees kunnen de meest actuele beeldmeetlatten voor ov-voertuigen bekijken en de foto’s, beschrijvingen en prestatie-eisen kopiëren naar Word en Powerpoint voor gebruik in onder andere beleidsdocumenten en schouwformulieren. Ook is het eenvoudig om beeldmeetlatten te zoeken, en een persoonlijk dossier aan te maken met CROW-beeldmeetlatten en/of eigen beeldmeetlatten.

Beeldkwaliteit voor ov-omgevingen

Daarnaast introduceert CROW de Online Kennismodule ‘Beeldkwaliteit openbare ruimte Basis’. Deze kennismodule biedt kennis die bijdraagt aan het succesvol maken van de openbare ruimte en bevat naast de complete Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 ook 51 extra beeldmeetlatten van ov-omgevingen. 

Abonneren

Abonneren op bovenstaande CROW Online Kennismodules kan via de CROW-website:
- Kennismodule ‘Beeldkwaliteit ov-voertuigen: www.crow.nl/KMbov
- Kennismodule Beeldkwaliteit openbare ruimte Basis: www.crow.nl/KMbor
 
De CROW-KpVV publicatie ‘Kwaliteitscatalogus ov-voertuigen 2014’ (artikelnummer K-003) is te bestellen via: www.crow.nl/K-D003.

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven