Introductie nieuwe Standaard RAW Bepalingen 2015

12-01-2015

Ede, 12 januari 2015 - Tijdens InfraTech 2015 in Ahoy Rotterdam introduceert CROW de nieuwe ‘Standaard RAW Bepalingen 2015’. De RAW-systematiek is een veel gebruikte contractsystematiek voor infrastructuurcontracten. De nieuwe Standaard is aangepast aan de nieuwste normen en de UAV 2012. Nieuwe (deel) hoofdstukken zijn toegevoegd en bestaande zijn geactualiseerd. Ook is de indeling en hoofdstuknummering op sommige plaatsen aangepast.

De bepalingen in de Standaard vormen een veelzijdig stelsel van administratieve voorwaarden voor alle soorten bouwcontracten. De RAW-systematiek wordt dagelijks gebruikt door duizenden professionals van opdrachtgevers, ingenieursbureaus, leveranciers en opdrachtnemers in de bouw.
 
Tijdens InfraTech, van 20 tot en met 23 januari 2015 in Ahoy Rotterdam, maar ook in bijeenkomsten in Zwolle en Eindhoven, presenteert CROW de achtste versie van de Standaard RAW Bepalingen.
 

Vernieuwingen en wijzigingen

Veel wet- en regelgeving heeft direct invloed op de hoofstukken van de Standaard RAW Bepalingen. Alle hoofdstukken zijn gecontroleerd op de nieuwste (Europese) normen en de Standaard 2015 is aangepast aan de wijzigingen in de UAV 2012, ten opzichte van de UAV 1989.
 
Op basis van de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 zijn beeldbestekken in deze versie officieel opgenomen. De Standaard bevat daarnaast een aantal nieuwe (deel) hoofdstukken, zoals Kleinschalige baggerwerken, Elementverharding van natuursteen en Funderingselementen op basis van grout. Andere deelhoofdstukken zijn geactualiseerd, zoals riolering en asfaltverhardingen.
 

Toegankelijke indeling

Om de toegankelijkheid van de hoofdstukken te verbeteren en om ruimte voor nieuwe onderdelen te creëren, is de indeling en de hoofdstuknummering op sommige plaatsen aangepast. Er zijn speciale ‘omnummerlijsten’ opgesteld, zodat gebruikers meteen kunnen zien waar bestaande teksten naartoe zijn verplaatst. Een handig hulpmiddel bijvoorbeeld bij het actualiseren van moederbestekken.
 
De Standaard RAW Bepalingen 2015 is beschikbaar in zowel papieren vorm als digitaal in de
CROW Online Kennismodule ‘Contracteren’.

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven