CROW-jaarverslag 2011: toegevoegde waarde bieden

09-05-2012

Onder de titel Toegevoegde waarde bieden blikt CROW in zijn jaarverslag terug op 2011. CROW streeft ernaar de afnemers van zijn richtlijnen en kennisproducten zo goed mogelijk te ondersteunen in hun dagelijkse werk en zodoende toegevoegde waarde te bieden.

In klantgesprekken is gevraagd hoe de kennisproducten van CROW gebruikt worden in het dagelijks werk. Hieruit is een duidelijke behoefte gebleken aan online toegang tot kennis om deze steeds volledig, actueel en samenhangend beschikbaar te hebben. Om aan deze vraag te voldoen, is in het verslagjaar binnen CROW een multimediale uitgeverij opgericht en is aan het eind van het jaar de eerste reeks van ruim zestig publicaties digitaal verschenen onder de naam Onlinecollectie Wegontwerp.

 

CROW heeft zijn positie in 2011 te midden van een groot netwerk opnieuw verstevigd. Met overheden, aannemers, ingenieursbureaus, onderwijsinstellingen n met verwante kennisplatforms bestaan hechte banden en intensieve vormen van samenwerking. Hiermee is een solide basis geschapen in de huidige, zware economische omstandigheden, waarin de bouwsector onevenredig hard wordt getroffen.

 

CROW heeft, zoals begroot, verlies gedraaid in 2011, maar dit verlies is kleiner uitgevallen dan begroot. De ingezette omvangrijke overheidsbezuinigingen in 2012, leiden zonder twijfel tot terughoudendheid bij financiers van de projecten en afnemers van de producten van CROW. Een praktisch toepasbaar opleidingspakket en het online aanbieden van kennis moeten een terugval in inkomsten voor het huidige jaar tegengaan.

Download het CROW-jaarverslag 2011

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven