CROW en Noord-Hollandse gemeenten tekenen samenwerkingsovereenkomst Past Performance

15-09-2015

Op 10 september ondertekenden CROW en diverse Noord-Hollandse gemeenten een samenwerkingsovereenkomst voor Past Performance. Met de ondertekening is bekrachtigd dat CROW het beheer, de doorontwikkeling en de implementatie van Past Performance verzorgt. “De primaire doelstelling is om de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers verder te professionaliseren en te verbeteren”, aldus Bob Jansen, hoofd van het ingenieursbureau van de gemeente Heemstede. De overeenkomst is gesloten met de gemeenten Heemstede, Castricum, Den Helder, Haarlem, Heiloo, Hoorn en Huizen.

Iman Koster en Bob Jansen ondertekenen de overeenkomst Past PerformancePast Performance biedt aanbestedende diensten de mogelijkheid om de door hen ingezette aannemers te beoordelen. Zowel aannemers als aanbestedende diensten profiteren hiervan. Aanbestedende diensten krijgen inzicht in welke aannemers goed presteren en goed presterende aannemers worden beter kenbaar voor aanbestedende diensten.

Minder faalkosten

Bob Jansen vervolgt: “Dit scheelt faalkosten, voorkomt miscommunicatie, verbetert de relatie tussen de partijen, versterkt een klantgerichte opstelling van opdrachtnemers en helpt om juist goed presterende opdrachtnemers op het werk te krijgen”.
 
Met Past Performance richt CROW zich op decentrale overheden, aannemers en ingenieursbureaus in de bouw- en infrasector. Ambitie van CROW is om de systematiek van Noord-Holland uit te laten groeien tot een zorgvuldig, uniform en praktisch hulpmiddel voor heel Nederland.

Goed op weg

Iman Koster, directeur CROW: “De samenwerkingsovereenkomst is de formalisering van een al eerder ingezet traject. En we zijn goed op weg. We hebben net de gemeente Den Bosch als zestigste deelnemer aan Past Performance mogen begroeten”.
 
Informatie over Past Performance vindt u op www.past-performance.nl.

Op de foto: Iman Koster (CROW - links) en Bob Jansen (gemeente Heemstede)

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven