Partners

Als kennisplatform werkt CROW in veel projecten nauw samen met andere kennisinstituten, overheden en bedrijfsleven. Hieronder ziet u een overzicht van samenwerkingspartners. Dit overzicht is niet uitputtend, maar geeft wel een redelijk beeld.

Ook samenwerken?

Wilt u ook graag met ons samenwerken? Neem dan contact met ons op.

Dit zijn onze partners:

Aedes Ministerie van Infrastructuur en Milieu SBRCURnet
ACA GWW Ministerie Economische Zaken SKVV
Aannemersfederatie Nederland (AFNL) MKB-Infra Stabu
Agentschap NL Nederland Schoon Stedelijk Interieur
ANWB NEN Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO)
Bouwend Nederland Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) SWOV
Cement&Betoncentum NHTV TU Delft
Connekt-ITS Nirov TU Eindhoven
De Bouwcampus NL Ingenieurs Unie van Waterschappen
Delft Cluster NSVV UTwente
DLG NVRD VBW-Asfalt (Bouwend Nederland)
EVO PAO VCW
Fietsersbond PIANOo Veilig Verkeer Nederland
Fundeon Platform Waterschapswerken Vereniging van Waterbouwers
Fonds Collectieve Kennis ProRail Vexpan
IBR Regionale Regieraden Bouw Vereniging Stadswerk
IPO Rioned Vernieuwing Bouw
KLPD RWS Water, Verkeer en Leefomgeving VNG
KOAC-NPC RWS Grote projecten en Onderhoud Wageningen Universiteit
     
 

 
 

 

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven