Partners

Als kennisplatform werkt CROW in veel projecten nauw samen met andere kennisinstituten, overheden en bedrijfsleven. Hieronder ziet u een overzicht van samenwerkingspartners. Dit overzicht is niet uitputtend, maar geeft wel een redelijk beeld.

Ook samenwerken?

Wilt u ook graag met ons samenwerken? Neem dan contact met ons op.

Dit zijn onze partners:

Aedes
ACA GWG 
Aannemersfederatie Nederland (AFNL)
Agentschap NL
ANWB
Bouwend Nederland
Cement&Betoncentum
Connekt-ITS 
De Bouwcampus
Delft Cluster 
DLG 
EVO
Fietsersbond
Fundeon
Fonds Collectieve Kennis
IBR
IPO
KLPD
KOAC-NPC
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Ministerie Economische Zaken
MKB-Infra 
Nederland Schoon 
NEN
Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI)
NHTV 
Nirov 
NL Ingenieurs 
NSVV 
NVRD PAO
PIANOo
Platform Waterschapswerken
ProRail
Regionale Regieraden Bouw
Rioned
RWS Water, Verkeer en Leefomgeving
RWS Grote projecten en Onderhoud 
SKVV
Stabu
Stedelijk Interieur 
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO)
SWOV
TU Delft
TU Eindhoven
Unie van Waterschappen
UTwente
VBW-Asfalt (Bouwend Nederland)
VCW
Veilig Verkeer Nederland
Vereniging van Waterbouwers
Vexpan
Vereniging Stadswerk
Vernieuwing Bouw

VNG
Wageningen Universiteit
           

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven