Raad van Toezicht & SAR

CROW is een onafhankelijke stichting met een Raad van Toezicht en een Strategische Adviesraad. De Raad van Toezicht is primair de toezichthouder op de bestuurder van CROW. De Strategische Adviesraad heeft een adviserende rol en functioneert als klankbord voor CROW.

Rotonde

Governance

CROW kent sinds 2016 zowel een raad van Toezicht als een Strategische Adviesraad (SAR). Deze vernieuwing van de governance was nodig vanwege de strategische keuzes waar CROW nu voor staat. Het werkveld verandert; er zijn wisselende partnerschappen en steeds meer deelcollectieven.

Onafhankelijk toezicht is voor CROW erg belangrijk, we zijn er voor alle deelcollectieven, grote collectieven en vooral voor de hele sector. Tegelijk willen we goed verankerd zijn in de sectoren waarin wij actief zijn. Daarom is er naast de Raad van Toezicht een Strategische Adviesraad (SAR) ingericht. De SAR is een nieuw adviesorgaan met leden vanuit de sector.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van CROW telt momenteel vier leden. Zij zijn primair benoemd op basis van hun expertise en persoonlijke kwaliteiten.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Cristel van de Ven, partner bureau voor organisatieontwikkeling Factor Vijf (nieuw lid)
 • Roel Bakker, directeur strategy & business uitgeverij ThiemeMeulenhoff (nieuw lid)
 • Martijn Smitt, directeur Bam Infra bv (had ook zitting in de vorige Raad)
 • Arnoud van Vliet, secretarisdirecteur Waterschap Hollandse Delta (had ook zitting in de vorige Raad)

De Raad van Toezicht is werkgever, sparringpartner en toezichthouder van de bestuurder.

De Strategische Adviesraad

De SAR is een adviesorgaan en klankbord voor CROW. Het orgaan heeft nu acht leden en zal uiteindelijk bestaan uit maximaal twaalf personen. Deze hebben zitting namens de stakeholders. Tijdens de bijeenkomsten van de SAR kunnen inhoudelijke of niet-inhoudelijke thema’s aan bod komen, met gasten van binnen of buiten de CROW werkgebieden.

De Strategische Adviesraad bestaat uit:

 • Ir. Jeanluc Beguin (namens RWS)
 • Harald Bouman (namens VNG)
 • Richard Brouwer (namens Vereniging van Waterbouwers)
 • Anne Joustra (namens Vervoerregio)
 • Ir. Karin Sluis (namens NLIngenieurs)
 • Ing. Peter Verlaan (namens Unie van Waterschappen)
 • Drs. Chris de Vries (voorzitter) (namens Inter Provinciaal Overleg)
 • Teus de Wit (namens Bouwend Nederland)

Namens CROW:

 • Drs. P.J.M. Litjens (bestuurder CROW)
 • Rogier Rijkers (Directielid CROW)

Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven