Raad van Toezicht

CROW is een onafhankelijke stichting met een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt zich op hoofdlijnen bezig met de strategie van CROW.


"Ik vind het belangrijk deel uit te maken van de Raad van Toezicht van CROW..."
 


Cristel van de Ven, voorzitter RvT
(partner Factor Vijf)

“…omdat CROW partijen verbindt en wetenschappelijke kennis op aansprekende wijze toepasbaar maakt. Zodoende draagt CROW bij aan verbetering en innovatie van onze leefomgeving. Een mooie maatschappelijke rol, waaraan ik graag een bijdrage lever…”
 


Roel Bakker, lid RvT
(directeur business, strategy & product development ThiemeMeulenhoff)

“…omdat het kennisplatform CROW daadwerkelijk waarde toevoegt voor kenniswerkers en opdrachtgevers met actuele, betrouwbare, gepersonaliseerde en direct toepasbare kennis en informatie in een tijdperk van digitale transformatie en snel veranderende klantvragen…"
 

Martijn Smit
Martijn Smitt, penningmeester RvT
(directeur Bam Infra Nederland)

"...omdat ik persoonlijk van mening ben dat het delen van kennis in ons netwerk de sector versneld helpt vernieuwen. CROW is daarbij een belangrijke partner die dat faciliteert en daarbij een verbindende rol speelt..."

 

Arnoud van Vliet, lid RvT
(secretaris-directeur Waterschap Hollandse Delta)

"...omdat voor professionele opdrachtgevers de toegepaste kennis van CROW essentieel is om de hoogste maatschappelijke waarde uit iedere belastingeuro te halen, de doelen van onze bestuurders te realiseren en de burger van een perfecte ruimtelijke omgeving te voorzien..."
 

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven