Jaarverslag 2017

Met trots presenteren wij u ons jaarverslag over 2017. Het jaar dat wij 30 jaar bestonden. Het jaar dat wij zijn verhuisd naar een nieuw pand. En het jaar dat wij een organisatieverandering hebben ingezet om beter te kunnen inspelen op de veranderende markt en behoeftes van onze klanten en kennispartners. In 2018 gaan wij onder andere verder met het opbouwen van communities voor de gebruikers van onze kennis, met als doel hen te verbinden en kennis te verankeren. U leest het hier allemaal, mét een virtuele rondvlucht door ons kantoor:

1. Iman Koster: CROW zet grote stappen

Iman Koster: CROW zet grote stappen

Iman-Koster-CROWHet jaar 2017 was een mijlpaal voor CROW. Het was namelijk niet alleen het jaar waarin wij dertig jaar bestonden. Ook was het een jaar van grote veranderingen, waarin we ons hebben voorbereid op de toekomst.
Al dertig jaar is onze kennis waardevol voor de sectoren waarin wij actief zijn. Tegelijkertijd realiseren wij ons heel goed dat die bijzondere positie niet vanzelfsprekend is. Zo is in 2017 helaas het doek gevallen voor collega Kennisinstituut SBRCURnet. CROW voelt een hoge mate van verantwoordelijkheid om de daar ontwikkelde kennis te behouden voor de sector. Een groot deel van de projecten die SBRCURnet in opdracht van Rijkswaterstaat uitvoerde zijn daarom ondergebracht bij CROW, evenals producten voor de werkterreinen beton(constructies), geotechniek en waterbouw.

Onze omgeving verandert en wij moeten en willen daar op inspelen om zo relevant te blijven. De opdrachtgevers van onze projecten én de eindgebruikers van onze kennis zijn grotendeels nog dezelfden als die van dertig jaar geleden. Maar zij wisselen regelmatig van samenstelling en hebben nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Hun kennisbehoefte is groter en de ontwikkelingen binnen de vakgebieden waarop zij actief zijn gaan sneller. Dat vraagt onder andere van ons dat wij meer richtinggevend moeten zijn op onze kennisgebieden. 
In 2017 hebben wij daarom de door ons gewenste en ontworpen organisatieverandering ingezet. We werken nu in compacte kennisteams die veel dichter op onze partners ontwikkelen. Meer en meer gebeurt dit in co-creatie, waarbij alle betrokken partijen hun kennis inbrengen om samen tot het beste resultaat te komen.
We zijn afgelopen jaar bovendien verhuisd naar een prachtig nieuw pand dat ons beter faciliteert in onze nieuwe werkwijze. Bezoekers komen onze medewerkers nu daadwerkelijk tegen en die verbinding is precies wat we willen bereiken. 

De ingezette verandering – die in 2017 effect heeft gehad op alle collega’s binnen CROW – is ook in 2018 nog volop aan de gang. En wij voerden die door terwijl ‘de winkel gewoon open bleef’. Toch is ons exploitatieresultaat beter dan vorig jaar. Daar zijn we dan ook samen enorm trots op! 

Welkom in ons nieuwe pand! 

Maak hier een virtuele rondvlucht door ons kantoor.

 

Vooruit kijken naar 2018

Echt klaar is een verandering natuurlijk nooit. We blijven voortdurend alert op de veranderende omgeving en spelen daar pro-actief op in. In 2018 gaan we verder met de ontwikkeling van de organisatie. Praktisch toepasbare kennis blijft hierbij het belangrijkste resultaat!


Directieteam CROW

“We hebben in 2017 een enorme leercurve doorgemaakt. We zijn nu echt de goede kant op gegaan. En als organisatie blijven we ons ontwikkelen.” 

Véronique Christiaans-Joosten, operationeel manager


Ook mensen zonder specialistische kennis van een vakgebied moeten onze kennisproducten kunnen begrijpen en daar ondersteunen wij graag bij. Wij vormen de brug als het om kennis gaat. 
Vanuit onze partners is momenteel een toenemende vraag naar onze producten en diensten. Het aantal programma’s en projecten groeit, met name voor decentrale overheden. Op dit moment groeit de organisatie dan ook. Ons team moet in evenwicht komen met die groeiende vraag vanuit de markt. Daar zijn we hard mee aan de slag, wat een hele uitdaging is gezien de aantrekkende economie en de vraag naar personeel. 
Ook zullen wij verder gaan met het opbouwen van communities voor de gebruikers van onze kennis , met als doel hen te verbinden en kennis te verankeren. We willen meer samen kennis ontwikkelen op  basis van gedeelde interesses en belangen. Daar gaan we meer platforms voor bieden.

“CROW ambieert de meest toegankelijke kennisorganisatie van Nederland te zijn. Die kennis biedt midden in het werkproces van de gebruikers.  Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen voltrekken zich sneller dan ooit. Dat betekent dat wij flexibeler en wendbaarder moeten worden en in nauw contact moeten staan met onze opdrachtgevers en gebruikers, om zo hun échte behoeftes boven tafel te krijgen en als vertrekpunt te nemen.”

Rogier Rijkers, zakelijk manager

Het jaarbericht van 2017 is ook als download (PDF) beschikbaar.
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven