Hoe is CROW gefinancierd?

Elk jaar doet CROW verslag van zijn activiteiten. Het jaarverslag is online te raadplegen. Het jaarverslag van 2016 bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Iman Koster: CROW ligt op koers
2. Resultaten
3. Hoe is CROW gefinancierd?

Financieringsmodel

Gebruikers van onze kennisproducten en diensten vragen ons geregeld hoe het zit met de inkomsten en uitgaven van CROW: “We betalen voor de RAW, voor licenties voor kennisproducten én we financieren kennisontwikkeling. Betalen we dan niet meerdere keren voor hetzelfde?”

CROW is een stichting zonder winstoogmerk. Ons streven is om kostendekkend te werken. We hebben producten die heel succesvol zijn. Deze brengen meer op dan ze kosten. Maar daartegenover staan ook veel producten waarbij dat niet lukt.
 
Om kennisproducten te kunnen maken, heeft CROW financiers nodig. Dat zijn vaak de decentrale overheden, onze belangrijkste opdrachtgevers. Zij doen dit via grote programma´s, zoals het Kennisplatform Verkeer en Vervoer en het Fonds Collectieve Kennis - Civiele Techniek, maar ook individueel. In 2016 was er 8,2 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van kennisproducten.

Daarnaast vragen we vergoedingen voor het gebruik van onze kennisproducten, zoals de 0,15 procent afdracht voor de RAW en CROW ProContract en de abonnementen op kennismodules en werktools. In 2016 bedroegen die inkomsten ongeveer 9,3 miljoen euro.


Altijd en overal toegang tot actuele informatie

Voorheen moest de klant vier tot vijf jaar doen met een papieren publicatie. Die was dan al snel niet meer actueel. Met onze Online Kennismodules heeft de gebruiker altijd de beschikking over de meest recente informatie. Het continu actueel houden van onze kennisproducten en tools is een kostbare aangelegenheid. De gebruiker betaalt via de licenties voor beheer en onderhoud van deze kennis.

Onze klanten betalen dus door financiering vooraf voor de ontwikkeling van kennisproducten. En daarnaast, via de vergoedingen voor het gebruik ervan, voor continuïteit in de beschikbaarheid en actualiteit van het product. Met deze combinatie van voorfinanciering en inkomsten uit abonnementen op onze producten kunnen wij de collectieve kennis borgen en Nederland van de benodigde kennis voorzien!
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven