Jaarverslag 2016

Elk jaar doet CROW verslag van zijn activiteiten. Het jaarverslag is online te raadplegen. Het jaarverslag van 2016 bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Iman Koster: CROW ligt op koers
2. Resultaten
3. Hoe is CROW gefinancierd?

Iman Koster: CROW ligt op koers

Met de nieuwe vastgestelde koers ‘van mammoettanker naar een flottielje van speedbootjes’ is een verandering in gang gezet. Vraagstukken worden complexer; kennis vanuit verschillende disciplines is nodig om tot een oplossing te komen. Dat vraagt om een dynamiek van samenwerken en kennis delen - zowel met onze omgeving als binnen onze organisatie. CROW is volop in beweging om dit steeds beter voor elkaar te krijgen.
 
CROW staat bekend om collectieve kennis, in de zin van algemeen geldende richtlijnen of systematieken. Er ontstaan echter steeds meer deelcollectieven. ’One size fits all’, voldoet niet meer. Onze relaties en opdrachtgevers willen maatwerk, maar dat moet dan wel aan het kwaliteitsstempel van CROW voldoen.

Zakelijker werken en het sneller opleveren van gedegen kennis maakt dat we meer inzetten op co-creatie; een bredere groep klanten eerder betrekken bij de ontwikkeling van (deel) producten. In plaats van langdurende projecten met als doel een volledig afgerond eindproduct voor iedereen, pilots starten om te komen tot maatwerk. In pilots ontdekken we samen welke kennis doorontwikkeld moet worden. Zo sluiten we aan bij het werkproces van onze klanten. Organisatorisch spelen we hier op in door te werken vanuit een veertiental wendbare kennisteams die agile werken.
 
CROW staat midden tussen de partijen en heeft een uitgebreid netwerk van werkgroepleden en stakeholders. Ons netwerk willen we de komende jaren uitbouwen tot een hechte community, die tegelijkertijd toegankelijk is voor nieuwkomers. Naast de inhoudelijke kennis van onze medewerkers, die onverminderd belangrijk blijft, is er toenemend aandacht voor procesvaardigheden en het nog meer bij elkaar brengen van onze klanten zowel offline als online.
 

Video: Samen maken we Nederland veiliger

Het jaarbericht van 2016 is ook als download (PDF) beschikbaar.
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven