Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Fonds Fysieke Leefomgeving

Viaduct
CROW ontwikkelt samen met haar partners richtlijnen en tools die ervoor zorgen dat overheden en marktpartijen niet iedere keer het wiel opnieuw hoeven uit te vinden.

CROW is een stichting zonder winstoogmerk. Ons streven is om kostendekkend te werken. Om kennisproducten te kunnen maken, heeft CROW echter financiers nodig. Dat zijn vaak de (decentrale) overheden, onze belangrijkste kennispartners. Zij doen dit via grote programma´s, zoals het Kennisplatform Verkeer en Vervoer, het Kennisprogramma Provincies en het Fonds Fysieke Leefomgeving

Fonds Fysieke Leefomgeving 

Fonds Fysieke Leefomgeving is essentieel voor CROW en de kennisontwikkeling in Nederland. Een groot deel van de producten van CROW wordt mogelijk gemaakt door financiering van het Fonds.

Op basis van onderzoek en interviews in de praktijk schrijft Fonds Fysieke Leefomgeving een koersdocument. Dat is leidend in ons werk. In het koersdocument vertalen we de kennisbehoefte van overheden naar thema’s. De thema’s worden uitgewerkt in een werkprogramma, dat gevuld wordt met projecten. Momenteel staan er ruim 50 projecten in ons werkprogramma, opgedeeld in vier deelprogramma’s.

Fonds Fysieke Leefomgeving financiert

Fonds Fysieke Leefomgeving is alleen financier van collectieve kennisontwikkeling. Kennisplatform CROW is ‘statutair hoofdaannemer’ van het fonds. Dat houdt in dat CROW het werkprogramma opstelt. Dat gebeurt op basis van ons koersdocument en in samenspraak met de Programmaraad. We hebben voor deze constructie gekozen vanwege de bekendheid en de onafhankelijke positie van CROW in de civieltechnische en infrastructurele sector. Ook heeft CROW meer organisatorische capaciteit.

De Programmaraad van Fonds Fysieke Leefomgeving heeft intensief contact met CROW over de samenstelling en de uitvoering van het werkprogramma. Het fonds geeft CROW de opdracht om projecten uit te voeren en kennis te ontwikkelen. CROW gaat in nauwe samenwerking met adviesbureaus, aannemers en andere kennisinstellingen aan de slag om collectieve kennis te ontwikkelen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking? Neem dan contact op met Ineke Westerbroek, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving. Zij is bereikbaar via ineke.westerbroek@fondsfysiekeleefomgeving.nl of 06 20 65 57 59 | (0318) 695 322.

Scroll naar boven