Financiën

CROW is een stichting zonder winstoogmerk. Wij ontvangen de benodigde financiën vanuit project- en programmafinanciering.

Daarnaast genereren we inkomsten door de verkoop van producten en diensten.Wij zijn een onafhankelijke organisatie want de markt stuurt ons. De basisingrediënten daarvoor zijn bedrijfsmatig werken en continuïteit.

Financiële onafhankelijkheid

Wij streven naar financiële onafhankelijkheid. Dus niet naar bureaufinanciering maar naar betaling voor de zaken die wij realiseren. Dit is een belangrijke randvoorwaarde om de doelstellingen te behalen.Daarnaast streven we naar een exploitatieoverschot op de reguliere activiteiten om zodoende te kunnen investeren in voortdurende innovatie van de producten- en dienstenportfolio.
  • Door de financiering direct te koppelen aan de dienstverlening ontstaat een sterk stuurmechanisme uit de markt. Dit stuurmechanisme is essentieel voor het realiseren van een efficiënte organisatie die zijn doelgroepen centraal stelt.
  • Financiële onafhankelijkheid is ook noodzakelijk om producten en diensten te kunnen leveren die voldoen aan onze kwaliteitseisen. CROW staat voor onpartijdigheid in meningsvorming, continuïteit in dienstverlening en proactief inspelen op ontwikkelingen in de markt.

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven