Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Fonds Collectieve Kennis-Civiele Techniek

Viaduct
CROW ontwikkelt samen met haar partners richtlijnen en tools die ervoor zorgen dat overheden en marktpartijen niet iedere keer het wiel opnieuw hoeven uit te vinden.

CROW is een stichting zonder winstoogmerk. Ons streven is om kostendekkend te werken. Om kennisproducten te kunnen maken, heeft CROW echter financiers nodig. Dat zijn vaak de (decentrale) overheden, onze belangrijkste kennispartners. Zij doen dit via grote programma´s, zoals het Kennisplatform Verkeer en Vervoer, het Kennisprogramma Provincies en het Fonds Collectieve Kennis - Civiele Techniek (FCK-CT)

FCK-CT en het belang voor CROW

FCK-CT is essentieel voor CROW en de kennisontwikkeling in Nederland. Een groot deel van de producten van CROW wordt mogelijk gemaakt door financiering van FCK-CT.

Naast financiering van de ontwikkeling van producten draagt FCK-CT ook bij aan het up-to-date houden van die producten. Als er grote wijzigingen zijn, zoals nieuwe wetten of nieuwe concepten die het vak veranderen, dan is het fonds veelal bereid om de aanpassingen te financieren.

Een aantal producten die mede mogelijk zijn gemaakt door FCK-CT:

Zonder bijdragen van FCK-CT komen deze producten niet tot stand.

Hoofdlijnen

FCK-CT kent een programmaraad, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen, het Havenbedrijf Amsterdam en het Rijksvastgoedbedrijf. Deze raad stelt op basis van de behoeften van overheden een keer in de drie jaar een hoofdlijnenprogramma op met de belangrijkste thema’s. Hier komt jaarlijks een werkprogramma uit voort dat door de programmaraad wordt beoordeeld en gecontroleerd.

CROW voert vervolgens in opdracht van FCK-CT projecten uit en ontwikkelt kennis die aansluit op de behoeften. Daarbij worden ook andere kennisinstituten als RIONED betrokken.

FCKDe huidige thema’s in het hoofdlijnenprogramma van FCK-CT zijn:

  • Rationaliseren en professionaliseren beheer
  • Realiseren toekomstbestendige infrastructuur
  • Maximaliseren evenwicht mobiliteit, veiligheid en milieu
  • Verbeteren Opdrachtgeverschap

Zelfstandig

FCK-CT is een zelfstandige stichting die wordt gefinancierd door vrijwillige afdrachten van overheden en andere opdrachtgevers. Deze afdrachten zijn administratief geregeld via de RAW-systematiek/CROW ProContract-systematiek (als onderdeel van de contractteksten).
 

Meer informatie

Voor meer informatie over het fonds kunt u contact opnemen met dr. A.N. (Ton) Hesselmans, programmasecretaris van FCK-CT, via ton.hesselmans@fck-ct.nl of 0318-695314 of 06-13738587.

Scroll naar boven