Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.
 CROW Academie Update: cursussen en opleidingen gaan niet door t/m 14 januari i.v.m. de lockdown. Meer informatie.

CROW-KpVV

Bushalte
Het KpVV-programma ontwikkelt collectieve kennis voor de decentrale overheden op het gebied van mobiliteit.

CROW is een stichting zonder winstoogmerk. Om kennisproducten te kunnen maken, heeft CROW echter financiers nodig. Dat zijn vaak de (decentrale) overheden, onze belangrijkste kennispartners. Zij doen dit via grote programma´s, zoals het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) het Kennisprogramma Provincies en het Fonds Fysieke Leefomgeving.

Het belang van CROW-KpVV

Het doel van CROW-KpVV is om door middel van kennis bij te dragen aan de behoefte van de decentrale overheden op het gebeid van mobiliteit. Ze ontwikkelt kennis die ondersteunt bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering. CROW- KpVV doet dat op drie manieren:

  • ze voert zelf projecten uit (de uitvoering vindt dan plaats door kenniswerkers van CROW);
  • draagt bij aan projecten die elders of in samenwerking worden uitgevoerd;
  • of besteedt de uitvoering uit aan de markt.

De projecten zijn gericht op het ontwikkelen van nieuwe kennisproducten of op kennisontwikkeling en – uitwisseling (bv communities). De kennisproducten en – diensten worden gebruikt door;

  • gemeenten, provincies, stadsregio’s, waterschappen en hun koepels;
  • belangenorganisaties, kennisinstituten, vervoerbedrijven en onderwijsinstellingen.

De gebruikers zijn beleidsambtenaren, managers en bestuurders die lokaal en regionaal verkeers- en vervoersbeleid ontwikkelen en realiseren. CROW-KpVV biedt deze gebruikers een breed scala aan middelen en activiteiten:

  • een digitale bibliotheek met veel documenten, nieuwsbrieven en weblogs;
  • praktische producten en diensten, bijvoorbeeld in de vorm van publicaties en bijeenkomsten;
  • Actief in ontwikkeling en beheer van kennis op het gebied van Collectief Vervoer, Fiets (onder het merk Fietsberaad), Mobiliteit en Wegontwerp.Zodat beleidsadviseurs en bestuurders hun werk beter kunnen uitvoeren;
  • een breed netwerk met andere kennisinstituten en maatschappelijke organisaties is CROW-KpVV betrokken bij actuele ontwikkelingen in het decentrale beleid.

CROW-KpVV signaleert nieuwe ontwikkelingen en geeft aan wat hun betekenis is en wat de gevolgen kunnen zijn.

Programma

In opdracht van de gezamenlijke overheden voert CROW-KpVV een Meerjarenprogramma uit. Tot dit Meerjarenprogramma behoort ook CROW-Fietsberaad.

Financiering

CROW-KpVV word gefinancierd door de provincies en vervoerregio’s.


 

Scroll naar boven