Bedrijfsonderdelen

CROW kent naast de eigen organisatie ook nog een aantal bedrijfsonderdelen welke later in de organisatie geïntegreerd zijn. Een bundeling van krachten en kennis waarmee de dienstverlening sterk verbetert.

CROW-KpVV

Het doel van CROW-KpVV is een bijdrage leveren aan het competenter maken van de overheid op het gebied van mobiliteit. CROW-KpVV is er voor alle decentrale overheden: gemeenten, provincies, stadsregio’s, waterschappen en hun koepels. En meer specifiek voor beleidsambtenaren, managers en bestuurders die lokaal en regionaal verkeers- en vervoersbeleid maken en realiseren. Maar ook andere organisaties kunnen profiteren van de producten en -diensten. Bijvoorbeeld belangenorganisaties, kennisinstituten, vervoerbedrijven en onderwijsinstellingen.

Lees meer over CROW-KpVV

CROW-Fietsberaad

CROW-Fietsberaad is het kenniscentrum voor fietsbeleid van de Nederlandse overheden. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Uitgangspunt is de kennisbehoefte van medewerkers, bestuurders en volksvertegenwoordigers van overheden.

Lees meer over CROW-Fietsberaad

CROW-NDOV

CROW-NDOV is een samenwerkingsorganisatie van 15 overheden die het openbaar vervoer aansturen: 12 provincies, 2 metropoolregio’s (bus, tram, metro, regiotrein) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Sprinter, Intercity). Vanuit de markt geven twee loketten actuele ov-data door aan afnemers en krijgen reizigers toegang tot actuele, brede en juiste reisinformatie via apps op hun smartphone of via de DRIS-schermen bij haltes en stations.

Lees meer over CROW-NDOV

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven