Verschenen: CROW et cetera 4

04-09-2014

CROW et cetera 4 is verschenen. Met in deze editie aandacht voor onder andere verkeersmanagement bij bouwverkeer, boomveiligheid en tegenstrijdigheden in bestekken.

CROW et cetera bevat achtergronden bij de verschillende kennisclusters van CROW: verkeer en vervoer, contracteren en aanbesteden en beheer openbare ruimte & infrastructuur.

Download CROW et cetera 4


Gratis abonnement

CROW et cetera wordt gratis verspreid onder professionals op het gebied van infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Neem een gratis abonnement.

Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven