CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Publicatie-verkeersbesluiten-dit-jaar-nog-via-Staatscourantnl

23-01-2012

Wegbeheerders moeten vanaf 1 september 2012 hun verkeersbesluiten via Staatscourant.nl publiceren. Eenduidige en elektronische publicatie van de ca. 15.000 verkeersbesluiten die jaarlijks worden genomen, maakt het veel eenvoudiger om routeplanners en autonavigatiesystemen actueel te houden.

Belang centrale publicatie verkeersbesluiten
Als route-informatiesystemen niet up-to-date zijn, kunnen weggebruikers ongeschikte en soms ook onveilige routes gaan volgen. Dat is onaanvaardbaar voor hulpdiensten die geen tijd hebben te verliezen en ongewenst voor vrachtwagens die daardoor overlast kunnen veroorzaken. Dat is de reden waarom wegbeheerders dit jaar nog hun verkeersbesluiten via Staatscourant.nl bekend moeten te maken. Zij hoeven dan geen mededelingen meer te plaatsen in plaatselijke dag- of weekbladen.

Wijziging BABW
De plaatsing op staatscourant.nl. is gratis en dat bespaart veel geld. Hiervoor wordt dit jaar nog het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) gewijzigd. Zoals het er nu naar uitziet zal deze wijzing van de BABW per 1 september 2012 ingaan. IPO, VNG, UvW en Rijkswaterstaat hebben positief geadviseerd over het wijzigingsvoorstel en over de realisatie van een centraal systeem voor de publicatie van elektronische verkeersbesluiten.

Voor de invoer en publicatie van verkeersbesluiten op Staatscourant.nl wordt nu gewerkt aan de nodige ICT- systemen. Deze moeten optimaal aansluiten bij de ICT-systemen en werkprocessen van wegbeheerders.

Meer informatie
Meer over deze ontwikkelingen kunt u lezen in de Nieuwsbrief Verkeersbesluiten.


Scroll naar boven