Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Opstellen vraagspecificatie met CROW ProContractdata onder de loep

11-02-2016

CROW start met de provincie Noord-Brabant een pilot om te onderzoeken hoe CROW ProContractdata ontsloten kan worden via vraagspecificatiesoftware. Vergelijkbaar met hoe de RAW nu voor bestekschrijvers benaderbaar is vanuit besteksoftware, is het doel om voor UAVgc-contracten een aansluiting te maken tussen vraagspecificatiesoftware en CROW ProContractdata. Er wordt dus een begin gemaakt om, naast het ondersteunen bij het schrijven van RAW-bestekken, ook het opstellen van vraagspecificaties te faciliteren.

CROW beheert, samen met de gebruikers, al tientallen jaren de catalogi die onderdeel zijn van de RAW. Met behulp van bestekschrijfsoftware zijn die catalogi te benaderen om een bestek te schrijven. Voor het schrijven van vraagspecificaties bij UAVgc-contracten zijn tot nog toe geen sectorbrede bibliotheken beschikbaar. Opdrachtgevers en ingenieursbureaus hebben op ruime schaal ‘eigen’ bibliotheken, vaak in een omgeving die alleen met een specifiek softwarepakket is te benaderen.
 
In die situatie probeert CROW verandering te brengen. Recent zijn de eisen die zijn voortgekomen uit het Provinciaal Contractenbuffet (PCB) gedigitaliseerd en in de CROW ProContract-database ondergebracht. De volgende stap is nu om de data met gangbare ‘vraagspecificatiesoftware’ te ontsluiten. Anders dan in de begintijd van de RAW-systematiek, waar de ontwikkeling van de database en de software hand in hand gingen, is er al gevestigde software. De uitdaging is nu om de database aan te sluiten op de software. CROW gaat dit in de praktijk uitwerken.

Pilotprojecten

Samen met de provincie Noord-Brabant wordt in  een concreet project de data van het PCB direct met (in dit geval) een Relatics-applicatie uit de CROW ProContract-database gehaald. Ook met de provincie Utrecht loopt een dergelijk initiatief.
 
De pilots behelzen meerdere doelen. Enerzijds is het de bedoeling om na te gaan hoe de aansluiting tussen software en database mogelijk is en dat ook in te vullen. Daarnaast worden de pilots ‘gebruikt’ om de eisen inhoudelijk te verbeteren en uit te breiden. Door de ‘retourstroom’ uit de pilots ontstaat er een versnelling in vooral de verbreding van de CROW ProContract-database  waar de hele sector gebruik van kan maken.
Kortom, het begin is gemaakt om, naast het ondersteunen bij het schrijven van RAW-bestekken, ook het opstellen van vraagspecificaties te faciliteren. We werken hard aan verbetering en verbreding van de data en aan een gebruiksvriendelijke toegankelijkheid en we komen graag in contact met iedereen die daaraan een bijdrage kan leveren.

Meer informatie over CROW ProContract »
 

Scroll naar boven