CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Nederlandse infrasector en Rijk gaan samen voor duurzaam.

13-06-2013

Meer duurzame innovatie, meer energiebesparing en meer doen met minder budget. Dit zijn enkele van de doelen van de Green Deal Grond-Weg- Waterbouw die op maandag 10 juni jl. door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat, het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Defensie, Prorail, CROW en 16 andere partijen is ondertekend. Met deze Green Deal wordt de overgang naar een duurzame spoor, grond-, water-en wegenbouwsector versneld.

Kern van de Aanpak Duurzaam GWW is dat vanaf een zo vroeg mogelijke fase in projecten zaken als energiebesparing, leefbaarheid en beperking materialen en grondstoffen, worden meegenomen in de ambities. Het is een gezamenlijk initiatief van zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers als kennisinstellingen. Staatssecretaris Mansveld (ministerie van Infrastructuur en Milieu):"Op deze manier worden de kansen voor duurzaam inkopen beter benut. Ik roep dan ook overheden en bedrijven op het voorbeeld van deze Green Deal te volgen en ook dergelijke initiatieven te nemen.".

Iman Koster

Iman Koster


CROW, Kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte, werd vertegenwoordigd door zijn directeur, de heer dr. ir. I.W. Koster. Met deze ondertekening gaat CROW voor de volgende ambities:

Ambities CROW

CROW draagt bij aan het initiatief door het maken van publicaties en plaatsen van nieuwsberichten en verwijzingen op de website ten behoeve van het delen van kennis rondom duurzaam aanbesteden met de Aanpak Duurzaam GWW. Daarmee zorgt CROW voor het uitdragen van kennis die door overheden en bedrijven is opgedaan aan de hand van concrete projecten.

Aanpak Duurzaam GWW

Bij de Green Deal wordt gewerkt met de Aanpak Duurzaam GWW, een werkwijze die op alle fases in een aanbestedingsproces ingrijpt en ruimte biedt aan duurzame innovatie. Het is een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten concreet te maken en biedt hulpmiddelen (zoals een ambitieweb of CO2-prestatieladder) om in alle fase van het proces de ambitie op het gebied van duurzaamheid te formuleren en te realiseren. Dit zonder vooraf generiek voor te schrijven wat de duurzaamheidseisen zijn.

CO₂-Prestatieladder

In samenwerking met Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen verzorgt CROW de uitrol van de CO₂-Prestatieladder in de grond-, wegen- en waterbouw. Iedere gemeente kan na overleg met CROW de ladder gebruiken bij (relevante) aanbestedingen. Op deze wijze wordt een zorgvuldige toepassing van de ladder gegarandeerd. Lees hier meer  informatie over de CO₂-Prestatieladder.

Voor meer informatie over de Green Deal: www.duurzaamgww.nl/index.php/actueel/greendeal.

Scroll naar boven