CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Meer keuze in contractvormen

07-08-2013

Wist u dat er, bij een GWW-project, meer te kiezen valt dan RAW of UAVgc? Onder de noemer RAW-plus verschijnen momenteel contracten op de markt die zich ergens tussen het traditionele RAW-bestek en de geïntegreerde contractvorm in bevinden. Lang niet altijd zijn daarin de rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de contractpartijen voldoende geregeld. CROW wil samen met de markt helderheid in deze tussenvormen creëren.

Op hoofdlijnen zijn er de volgende mogelijkheden:Naast ‘alles-zelf-bepalen-RAW’ en ‘alles-uit-handen-geven-UAVgc’ zijn dus tussenvormen mogelijk. Er is geen sprake van 'goed' of 'slecht'; afhankelijk van het projectdoel is het zaak de meest geëigende samenwerkingsvorm en de daarbij horende contractvorm en aanbestedingsmethode te kiezen. RAW en UAVgc zijn bewezen praktijken. Dat zijn de andere varianten nog niet. Wilt u meer weten over de diverse contractenvormen?
Lees meer informatie onder het vakgebied Contracteren.

Scroll naar boven