KpVVNieuws-UPDATE-5-Structuurvisie-Infrastructuur-en-Ruimte

17-01-2012

Prikkelen tot dialoog


De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte staat in deze UPDATE centraal. Het concept van de visie doet veel stof opwaaien. Minder regie door het Rijk, meer beleidsruimte voor de regio. Lees de verschillende reacties van experts.

Krimp of groei? Bouwen of Benutten? Zeker is dat de toekomst voor veel gemeenten onzeker is. Hoe kun je daar beleid op maken? Hans Hilbers van het Sociaal Cultureel Planbureau adviseert gemeenten om selectief te investeren.

Bekijk UPDATE nummer 5

Scroll naar boven