28 mei 2013 It takes two to the tango. Visie Concessiemanagement

In dit visiedocument formuleren we drie agendapunten voor de toekomst ten aanzien van concessiemanagement. We baseren ons hierbij op een algemene beschouwing over het belang van het openbaar vervoer, (wetenschappelijke) theoretische modellen over contractmanagement en ervaringen in andere sectoren.

Bekijk It takes two to tango

Latest newsLatest news