Herziene publicatie 400 en rekentool beschikbaar

08-01-2018

In de afgelopen periode zijn we hard aan de slag gegaan met een comité van deskundigen om een aantal passages te verduidelijken, verder toe te lichten en onvolkomenheden uit de publicatie te halen. Daarnaast hebben we de rekentool geactualiseerd waardoor de tool beter aansluit bij publicatie 400.

De CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ presenteert een systematiek voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen. Deze publicatie is een samenvoeging van ‘Werken in of met verontreinigde grond’ (publicatie 132) en ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem’ (publicatie 307).

Werksystematiek

Met deze publicatie en kennismodule voor het veilig, zorgvuldig en risicogestuurd werken in en met verontreinigde bodem hebben we een stap gezet richting een nieuwe werksystematiek. De systematiek zal enerzijds zorgdragen voor de veiligheid van uw medewerkers met passende beheersmaatregelen. En anderzijds zorgt de systematiek ervoor dat de leefomgeving wordt beschermd en de milieuregelgeving wordt nageleefd.

Rekentool veiligheidsklassen werken met verontreinigde grond 4.0

In de afgelopen periode hebben we de Rekentool veiligheidsklassen werken met verontreinigde grond 4.0 geactualiseerd. Bij een nieuwe publicatie hoort een nieuwe naam dus we hebben de naam van de rekentool veranderd naar Kennismodule bepaling veiligheidsklasse. De rekentool biedt verschillende functionaliteiten en bepaalt, op basis van de verontreinigingssituatie, de veiligheidsklasse die van toepassing is. De toetsingscriteria zijn volledig vernieuwd. De veiligheidsklasse vormt vervolgens het uitgangspunt voor de te nemen maatregelen en welke deskundigheid u moet inschakelen.

Overgangstermijn CROW 132 naar CROW 400

De overgangstermijn van CROW 132 naar CROW 400 is in verband met de herdruk opgeschort naar 1 januari 2019. Daarna wordt verwacht dat personen en partijen werken volgens de nieuwe richtlijn.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Raadpleeg veelgestelde vragen of neem contact op met onze klantenservice. Zij staan voor u klaar. Bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur via 0318 - 69 53 15 of klantenservice@crow.nl

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven