Busvriendelijk wegontwerp; hoe doe je dat?

05-06-2017

Bij het ontwerpen van wegen gaat er nog veel mis met het incalculeren van businfrastructuur. Het is van belang dat vervoerders en wegbeheerders vroegtijdig met elkaar overleggen, bijvoorbeeld om overeenstemming te krijgen over de ontwerpuitgangspunten. De kennis over businfrastructuur moet dan wel op orde zijn (eenduidig en actueel).

CROW heeft samen met een werkgroep in de laatste maanden de beschikbare kennis gebundeld en geactualiseerd. Hierbij lag de focus op wegontwerp. Dit heeft geresulteerd in nieuwe kennis over infrastructuur voor verkeersveilig rijden en halteren van bussen. Deze kennis is vanaf nu beschikbaar in de Online Kennismodule Openbaar vervoer.

Vervolg actualisatie in 2017

In 2017 zal een nieuwe werkgroep de zaken die een meer indirecte relatie hebben met het wegontwerp actualiseren. Het betreft hier de techniek, zoals systemen in het voertuig, KAR, VECOM, maar ook aan de walkant, en intelligente VRI’s (iVRI’s), bus platooning, alsmede zaken gerelateerd aan toegankelijkheid (blinde geleide voorzieningen nabij haltes), duurzaamheid (emissieloos rijden) en ‘grijze wegen-‘ problematiek (bussen op 30 km/h-wegen in buitengebied). In overleg met de werkgroep zal worden besloten welke onderwerpen het meest actueel zijn. Deze zullen als eerste worden opgepakt.

Eind 2017 zal de nu beschikbare kennis worden aangevuld.

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven