Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Terugblik CROW webinar ‘Klimaatadaptatie voor asset managers’

14-10-2021

Op 28 september jl. vond het eerste webinar plaats in een serie van drie over ‘klimaatadaptatie voor asset managers van provinciale overheden.’

2006brug08klein.jpgCentraal stond de relatie tussen klimaatverandering en het effect daarvan (hitte, droogte, wateroverlast) op de provinciale infrastructuur, en de eisen aan de assets op het gebied van klimaatadaptatie (waterberging, energiebesparing, en duurzaamheid), en de kansen  op het vlak van de weginrichting (vergroenen, versimpelen).

Marco van Burgsteden van CROW ging in op de verschillende aanpakken op het gebied van de klimaatadaptatie door de jaren heen, en de opgave voor CROW om de beschikbare kennis zo veel als mogelijk te laten landen in bestaande CROW kennisproducten, zoals het Handboek Wegontwerp en de nieuwe ASVV.

Vervolgens presenteerde Peter van Riswijk namens de provincie Gelderland de ‘Gelderse Klimaateffectatlas’ die in samenwerking met Climate Adaption Services en adviesbureau Tauw is gemaakt. Klimaatadaptatie in de provincie is onderdeel van de bredere Omgevingsvisie Gelderland. In zijn presentatie gaf Peter een doorkijk in het proces naar Klimaatadaptatie in het asset management van de provincie Overijssel: van het in beeld brengen van kwetsbaarheden (afschuiven van veendijken, bodemdaling, uitzetten van kunstwerken), tot het formuleren van ambities en het kiezen van maatregelen.

Vragen n.a.v. de presentatie gingen in op robuustheid van de maatregelen, en hoe te prioriteren als de stresstesten veel ‘rood’ laten zien. Dit vraagt om stappenplannen, en afweegkaders. Dan kan systematisch en kosteneffectief gewerkt worden.

Lennart Berends van de provincie Overijssel ging in zijn presentatie in op het handelingsperspectief voor provinciale wegbeheerders. Hoe vertaal je de nieuwe inzichten uit de Klimaateffectatlas naar ambities (bestuurlijk) en naar maatregelen op straat (dialoog met de bewoners)?

Vragen over de presentatie gingen over het voeren van een goede risicodialoog en het bestuurlijk vastleggen van doelen in relatie tot andere, belangrijke thema’s, zoals verkeersveiligheid, doorstroming/bereikbaarheid, circulair, en energietransitie,

Tijdens de discussie werd ingegaan op het gezamenlijk optrekken van provincies bij het afnemen van diensten van CAS (Climate Adaptation Services). In dit verband werd verwezen naar het gebruik van GIS-viewer en 3D-i voor het visualiseren van de juiste kaartlagen in de Klimaateffectatlas.  Een onderwerp voor een volgend webinar kan zijn de kwaliteit en juistheid van data, en een goede visualisering ervan.

Het koppelen van KA aan kaders zoals de Omgevingsvisie en het onderling delen van stappenplannen en afweegkaders voor resp. het inrichten van het proces en de prioritering van maatregelen werd door deelnemers onderschreven.
 

Scroll naar boven