Publicatie Intelligent Speed Assistance (ISA)

09-06-2021

Op 6 april vond een ADAS webinar plaats over Intelligent Speed Assistance (ISA), ofwel rijtaak ondersteunende systemen in het motorvoertuig, en wat deze betekenen voor de wegbeheerder. De resultaten uit de inhoudelijke presentaties van het webinar zijn gedocumenteerd in een CROW publicatie over ISA. In de publicatie staat alle informatie voor de wegbeheerder over ISA. Wat betekent ISA, hoe verhoudt het zich tot ADAS, en wat betekent ISA voor de weginrichting, zoals de markeringen en de bebording?

De publicatie is als download (Pdf) beschikbaar in de Verkeer en Vervoer bibliotheek van CROW via de volgende link: Publicatie Intelligent Speed Assistance (ISA)
 

Scroll naar boven