Kennisnetwerk Parkeren bundelt de krachten en daagt uit

04-06-2021

Het Kennisnetwerk Parkeren is op 3 juni 2021 online gegaan tijdens het webinar Parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs. Het online platform is een initiatief van CROW, GNMI en Vexpan om de kennis en krachten te bundelen op het gebied van parkeren als onderdeel van mobiliteit en duurzame gebiedsontwikkeling.

Op de website van het Kennisnetwerk Parkeren vind je onder andere publicaties, tools, goede voorbeelden, nieuwsberichten en bijeenkomsten. Kortom, kennisproducten die professionals nodig hebben om maatschappelijke opgaven, waarbij parkeren een belangrijke rol speelt, effectief te kunnen aanpakken. Daarnaast maakt het netwerk de partijen binnen het domein zichtbaarder en verbindt ze met elkaar.
 

Kennisagenda

De komende jaren staat onderstaande kennisagenda centraal. Deze is samengesteld op basis van de kennisbehoefte van decentrale overheden en andere stakeholders:
  • Parkeerbeleid en mobiliteitsgedrag
  • Duurzame gebiedsontwikkeling en MKBA Parkeren
  • Parkeren op afstand
  • Parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs
  • Draagvlak en beeldvorming parkeerbeleid
  • Compleet maken parkeerbeleid
  • Versterken synergie auto- en fietsparkeren
  • Parkeren en MaaS
  • Meervoudig en flexibel gebruik parkeervoorzieningen
  • Maatwerk parkeren in doelgroep en gebied
 
Het online platform is gestart met de vier thema’s: Fietsparkeren, Parkeren en gedrag, Parkeren en de ketenreis, en Ruimtelijke ontwikkeling en parkeren.
 

Ontmoetingsplek voor professionals

Professionals kunnen op de website leerervaring en kennis met elkaar uitwisselen. Zo organiseert het kennisnetwerk informatieve bijeenkomsten en leerkringen, maar ontsluit ook inspirerende casussen op het online platform.
 
Heb je interessante kennis opgedaan in een pilot? Of heeft jouw gemeente een mooie parkeeroplossing gerealiseerd? Neem dan contact op en deel je kennis met het netwerk!

Scroll naar boven