11 februari: 4 jaar Green Deal DGWW 2.0

01-02-2021

Vier jaar Green Deal Duurzaam GWW 2.0 zijn omgevlogen! Wat is er nu op het gebied van duurzaamheid in spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten bereikt? Wat ging er goed? Wat minder? Wat hebben we gemist? Tijdens een gratis online seminar op 11 februari blikken we graag met je terug en vooruit op deze vier jaar met diverse gasten, waaronder keynote Jan Rotmans en gespreksleider Aldith Hunkar. Mis het niet en meld je nu aan!


Tijdens een online seminar op 11 februari a.s. van 15.00-17.00 uur blikken we graag terug en vooruit op deze vier jaar met diverse gasten, waaronder keynote Jan Rotmans, Michèle Blom (RWS), Peter Blanken (voorzitter stuurgroep GD Duurzaam GWW), Onno Dwars (Ballast Nedam), Albert Martinus (MKB Infra), Pieter Litjens (CROW), Ingeborg Ligtenberg (RWS) en Marc van Leeuwen (gemeente Rotterdam). Aldith Hunkar leidt de middag in goede banen. Het seminar is gratis maar we vragen je wel om je ervoor aan te melden.  

Bekijk het volledige programma

Keynote van Jan Rotmans 
Jan Rotmans is als hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid de uitgelezen persoon om met ons vooruit te blikken op de toekomst van Green Deal Duurzaam GWW 2.0.

Aldith Hunkar nodigt je uit
Journaliste en tv-presentatrice Aldith Hunkar leidt de gesprekken deze middag in goede banen. In een persoonlijke videoboodschap nodigt ze je uit om er op 11 februari bij te zijn en vooral ook om je vragen en ervaringen rond Duurzaam GWW te delen. 

Bekijk de videoboodschap 

Meld je direct aan

Wat is de Green Deal Duurzaam GWW? 

De Green Deal Duurzaam GWW heeft als ambitie om duurzaamheid een integraal onderdeel te laten zijn van spoor-, grond-, water- en wegenbouw projecten. Om dit te realiseren is er de praktische Aanpak Duurzaam GWW. Deze werkwijze maakt duurzaamheid in GWW-projecten concreet zonder vooraf voor te schrijven hoe de duurzaamheidswinst behaald wordt. Dat kan per project verschillen.

De Green Deal Duurzaam GWW 2.0 liep officieel af op 31 december 2020. Omdat er nog een flinke weg te gaan is om een en ander daadwerkelijk te realiseren, worden er in 2021 vervolgafspraken gemaakt om het gedachtengoed van Duurzaam GWW en de Aanpak Duurzaam GWW te continueren en in de praktijk toegepast te krijgen.

De doelstelling van de Green Deal is dat in GWW-projecten de Aanpak Duurzaam GWW wordt toegepast in planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud. Hier ligt een grote veranderopgave aan ten grondslag. Deze veranderopgave vertaalt zich in vier transitielijnen waar de ondertekenaars gezamenlijk en individueel concreet aan werken. Uitgangspunt voor het bereiken van een duurzame sector is een goede balans tussen People, Planet en Prosperity.


Lees meer op www.duurzaamgww.nl
 

Scroll naar boven