Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Weer helemaal actueel het Handboek ‘Bemaling van bouwputten en sleuven’

19-04-2021

Het Handboek ‘Bemaling van bouwputten en sleuven’ (CROW-CUR) is uit. Deze mijlpaal is bereikt door enorme inspanningen die zijn geleverd en uitstekend teamwork.

In dit artikel gaan Reinder Dekker (Geohydroloog en Adviseur bij Van Kessel Bronbemaling), Ariel Kleverwal (beleidsmedewerker vergunningen bij waterschap Vallei en Veluwe), Volkert Lubbers (Teammanager Hydrologie bij Fugro), Bjorn Vink (Geohydroloog bij Antea Group ingenieursbureau), Nico van Nus (directeur verzekeringstechniek Bouw en Infra bij In-Staet) in op de totstandkoming van het handboek. Deze vakspecialisten vertellen over de toegevoegde waarde van het Handboek, het proces, de positie en de vele mogelijkheden die de publicatie heeft.


Over de rolverdeling
Ariel: “Ik ben één van de schrijvers en heb  het gedeelte van de waterschappen en hoogheemraadschappen voor mijn rekening genomen.” Volkert: “Ik was ook één van de schrijvers, waarbij ik de eerste 4 hoofdstukken schreef  en de 3 bijlagen”. Bjorn: “Ik heb me gericht op de Monitoring / Observational Method, enige aanvullingen op de geologie van het zuidelijkste stukje Nederland en wat boortechniek”. Nico: “Ik heb de tekst over aansprakelijkheid en verzekeren geschreven”.

Waarom wilde jullie hierbij betrokken zijn?
Dit nieuwe handboek is een grondige herziening van de vorige publicatie ‘Bemalen van bouwputten’ uit 2003 van SBR. Reinder: “Vanuit meerdere invalshoeken wilde ik graag betrokken zijn bij de herziening van het Handboek. Mijn interesse ging met name uit naar kennisdeling, de wens voor actualisering naar de huidige versie en de borging van BRL12000 in het handboek.” Nico: “Te vaak wordt beweerd dat de risico’s uit bouwputbemaling onverzekerbaar zijn. Dat is niet zo en kent veel nuances die in het handboek worden uiteengezet. Ik ben blij dat ik hiervoor ben gevraagd.”

Wat is het belang van de publicatie?
Bjorn: “De publicatie geeft overzicht en inzicht in hoe je integraal een project onder grondwaterstand kan aanpakken en de risico’s kan beheersen. Met de publicatie geef je mensen een update van regelgeving en technieken en vooral hoe  ze projecten integraal kunnen  benaderen. Optimaliseer niet voor één aspect, vaak zie je dat het geld dan weer wegloopt als gevolg van  een forsere bemaling met meer schaderisico in de omgeving. Voorbeeld: een langere bouwkuipwand tot in een waterremmende laag is duurder, maar dat verdient zich terug, net zoals de extra investering in geotechnische vooronderzoeken.”

Voor welke functies en organisaties is de publicatie van belang?
Volkert: “Iedereen die interesse heeft in het vakgebied of (zijdelings) werkzaam is in het werkveld van bemalingen of een studie volgt in deze richting.” Ariel: “Alle functies en bedrijven die normaal gesproken bij een bronbemaling zijn. Maar ook voor bouwbedrijven zou dit een goed boek zijn. Soms kom je bedrijven tegen die niet van de hoed en de rand weten, maar wel een heel eigen mening hebben, die zij als waarheid hanteren. En dat klopt dan niet met onze bronbemalingsbril op.”
 
Wat is de positie van deze publicaties t.o.v. regelgeving en andere handboeken?
Ariel: “Dit is duidelijk een naslagwerk, dat weer aan deze tijd voldoet (nadat het een tijd niet was aangepast).” Volkert: “De publicatie bevat een complete beschrijving van onderwerpen die van belang zijn om van een plan tot daadwerkelijke uitvoering van een bemaling te komen.
Volkert: de publicatie is ook zeer bruikbaar voor opleidingsdoeleinden
Bjorn: “Ik heb wel specifieke ideeën wat betreft onderwijs en of bijscholing. Bijscholing voor technisch managers, initiatief nemende organisaties voor ondergronds bouwen projecten / leidingverleggingen. Onderdeel vak risicomanagement in ondergronds bouwen ook voor constructeurs en architecten, er moet toch een parkeergarage onder uw gebouw?”

Hoe heb je het werk aan dit handboek ervaren?
Nico: “Ik had een bescheiden rol vergeleken met andere auteurs, maar ik ben onder de indruk van het vele werk dat andere auteurs in dit boek hebben gestoken.” Reinder: “Van begin tot eind heb ik met veel enthousiasme gewerkt aan de totstandkoming. De overleggen, onderling afstemmen en het lezen van de producties van de andere schrijvers was leuk en leerzaam. De bijeenkomsten waarin we elkaar konden ontmoeten waren prettig. De laatste maanden de puntjes op de i zetten duurde gevoelsmatig wat langer. Een zeer waardevolle en noodzakelijke periode overigens met een mooi resultaat.“

Hoe zie je deze publicatie in de toekomst, bijvoorbeeld over 5 of 10 jaar?
Reinder: “Als schrijver zou ik wensen dat deze publicatie zich mee ontwikkeld met toekomstige technieken, regelgeving en dat binnen het totale vakgebied. Als we in staat zijn deze publicatie actueel te houden is dit handboek toekomstbestendig, is kennis geborgd en een blijvend naslagwerk altijd binnen handbereik om het verloop van processen te duiden en risico’s tot een minimum te beperken.”
 
Lees ook het interview met Jan Bijker – voorzitter van de werkgroep die het Handboek ‘Bemaling van bouwputten en sleuven’ volledig heeft herzien.
 
Naar het CROW-CUR Handboek 4:2020 ‘Bemaling van bouwputten en sleuven’

Scroll naar boven