Samenwerking Platform BiKa en Platform Bruggen

28-04-2021

Platform Binnenstedelijke Kademuren is een al langer bestaand en goed functionerend platform. In het verleden is het platform actief geweest met het opstellen van het 'Handboek Binnenstedelijke Kademuren'.

MicrosoftTeams-image-1-1.png

Inmiddels zijn en worden er aanvullingen op gebied van berekeningen en veiligheid, monitoringsmethoden, uitvoeringsmethoden, bomen en boombelastingen en het voorkomen van schade gemaakt. In het programma van het platform staan nog meer belangrijke onderwerpen. Omdat vanuit het perspectief van de binnenstedelijke kademuren een brug niet meer is dan een dek tussen twee kades aan weerzijden van een gracht, is het voor de leden van het Platform BiKa logisch dat sommige onderwerpen ook voor platform bruggen relevant zijn. Samenwerking met het nieuwe en veelbelovende platform Bruggen is dan ook niet meer dan een logische stap voorwaarts. Platform Bruggen wil zorgen dat de vele initiatieven bij elkaar komen en waar mogelijk gezamenlijk worden opgepakt. Landhoofden zijn een niet onbelangrijk detail voor een brug en dus onderdeel van de scope van het platform. Gezien de kennis en activiteiten van het Platform BiKa is het logisch om hier toenadering te zoeken en gebruik te maken van wat er al is en ontwikkeld wordt.


 
Door afspraken te maken over de samenwerking in de vorm van een “linking pin” tussen beide platforms, denken we een efficiënte en effectieve manier te hebben gevonden om informatie uit te wisselen en initiatieven vanuit de juiste partij op te zetten en waar nodig kruisbestuiving te laten plaatsvinden.
 
We zijn blij met deze ontwikkeling. Dus binnenkort tekenen de voorzitters het document waarin deze afspraken zijn vastgelegd. Dat weerhoudt ons er niet van nu al de uitwisseling te starten!


 

Scroll naar boven